Gemeenteraad en Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Voorjaar 2018
Tijden:
 • 09.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Gemeenteraad en Omgevingswet


 • Specifiek voor griffiers en raadsadviseurs
 • Consequenties van de Omgevingswet
 • Wat zijn de bevoegdheden van de raad en hoe kan de raad invloed uitoefenen?
 • Wat is de huidige rol van de raad bij ruimtelijke ordening?
 • Welke rol heeft de griffier in de toekomst?

Inleiding

De Omgevingswet komt er binnenkort aan. Alle regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Instrumenten en werkwijzen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering worden in toenemende mate belangrijk. En de rol van de raad wordt anders.

 

Wat moet je als raad en griffier nu al weten?

Uiteraard moet de raad weten wat de wet inhoudt.  Maar belangrijker is dat een raadslid weet wat de nieuwe wet betekent voor zijn controlerende, maar vooral kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Zeker nu burgerparticipatie en het creëren van draagvlak een vooraanstaande positie krijgen. Ook de invoering van de wet zal de nodige voeten in aarde hebben. Daar zal de raad geld voor uit moeten trekken.

Ga je zitten wachten tot de wet van kracht wordt in 2019/2020 of ga je nu al anticiperen?

Inhoud en resultaat

In deze cursus maakt u vast kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen en de manier waarop de gemeenten voordelen kunnen halen. Niet straks, maar nu al! Want u krijgt als gemeente een stuk meer bestuurlijke afwegingsruimte en burgers krijgen meer invloed op de besluitvorming. Hoe ga je daar als raad mee om? En van belang voor u als griffier: hoe gaat u de raad adviseren hierover?

Bij de cursus wordt ingegaan op de verschillen ten opzichte van het huidige systeem, dat in ieder geval tot 2019 en misschien wel langer van kracht is. Om te kunnen sturen en controleren hebben raadsleden en daarmee ook griffiers op hoofdlijnen inzicht nodig over de verschillende bevoegdheden die nu nog gelden en inzicht in het systeem van de ruimtelijke ordening. Van daaruit begrijp je ook beter de werking en instrumenten van de nieuwe Omgevingswet.

Deze cursus zoomt in op de aspecten die van belang zijn voor de raad.


DoelgroepDeze cursus is bestemd voor griffiers, raadsadviseurs, gemeenteraad(sleden) en commissieleden.

Programma

 • Wat is omgevingsrecht?
 • Wat is ruimtelijke ordening en hoe past dat in het omgevingsrecht?
 • Wat is het doel van de Omgevingswet?
 • Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad nu?
 • Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad straks?
 • Wat zijn omgevingswaarden en instructieregels?
 • Wat is de beleidscyclus?
 • Hoe passen daarin de omgevingsvisie, het omgevingsplan en andere taken en bevoegdheden op gemeentelijk niveau?
 • Wat is burgerparticipatie in dit systeem?
 • Hoe kan daar nu al mee gewerkt worden?
 • Waar zit de valkuil voor de raad in het systeem?
 • Vragen van deelnemers

Docenten

De cursus wordt verzorgd door mr. Trees van der Schoot. Zij is o.a. auteur van het boek RO voor raadsleden en bestuurders en houdt in die hoedanigheid zeer geregeld presentaties voor gemeenteraden en adviseert hen. Zie verder www.vanderschootadvies.nl en www.ROvoordegemeente.nl.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek RO voor raadsleden en bestuurders.


Ruimtelijke Ordening voor raadsleden en bestuurders

 

Professionaliseringsfonds VvG

Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag. Dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.


Studie-uren

Voor deze cursus worden 6 studie-uren gerekend.