Data:
 • 10 april 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw, incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Geluid bij evenementen


 • Geluid als grootste knelpunt bij evenementen
 • Alle aspecten van evenementengeluid
 • Elke gemeente zijn eigen normen en regels
 • Maatwerk voor evenementenlocaties
 • Technieken om geluidoverlast te verminderen
 • Regels voor het meten en rekenen
 • Handhaving en toezicht
 • Geluid in evenementenbeleid
 • Tips & trics

Inleiding

Door heel Nederland heen worden steeds meer evenementen in de openbare ruimte georganiseerd: van straatfeesten en carnavalsoptredens tot popconcerten en dancefestivals, vaak midden in de stad of vlak bij woonwijken.

Bij evenementen spelen vele aspecten, maar geluidbeleving versus hinderbeleving is een van de belangrijkste issues. Geluid is complex, zowel qua techniek als qua regelgeving. Hoe ga je daar mee om als overheid? Hoe kun je het goed regelen voor zowel de omwonenden als de organisator en zijn bezoekers? En ook voor de vergunningverleners en handhavers. Dat is zoeken naar een goede balans. En de voortschrijdende techniek kan hierbij helpen, alleen moet je daar dan wel inzicht in krijgen.

Ondanks de groeiende evenementenbranche en de toenemende mate van overlast bij omwonenden, zijn er geen landelijke of anderszins wettelijke geluidnormen voor evenementen. Elke gemeente wordt geacht zelf af te wegen wat wel en niet toelaatbaar en verantwoord is. Die vrijheid heeft grote voordelen, maar maakt ook dat elke gemeente het wiel opnieuw moet uitvinden. De cursus Geluid bij evenementen geeft brede en specifieke inzichten in wat er komt kijken bij het opzetten van een goed doordacht evenementenbeleid.

 

Inhoud en resultaat

In deze 1-daagse cursus wordt u geleerd hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, regelen en handhaven.

Daartoe leert u de achtergronden van geluid, de geluidregels en de specifieke knelpunten bij evenementengeluid. U leert over generiek beleid en maatwerk voor specifieke locaties. U leert over de meet- en rekenregels en hoe u het vervolgens zou kunnen vergunnen en handhaven. Daarnaast wordt u meegenomen in de nieuwste technieken om de overlast te beperken. Wat kunt u eisen van de organisatoren?

 

Doelgroep

De cursus is enerzijds bestemd voor beleidsmedewerkers milieu en APV/bijzondere wetten en anderzijds voor vergunningverleners en toezichthouders milieu en geluid. Zij zijn werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Daarnaast is de cursus interessant voor (akoestische) adviesbureaus en grote evenementenbureaus.

Programma

 • Hoe hard moet het en hoe hard mag het?
 • Wat is van invloed op de geluidoverdracht naar de omgeving?
 • Wanneer is sprake van geluidoverlast of onduldbare hinder?
 • Basisbegrippen (evenementen)geluid
 • Wat is de waarde van de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg?
 • Grenswaarden alleen in dB(A) of ook (of alleen) dB(C)?
 • Grenswaarden op de gevels van woningen en/of bij de Front of House
 • Hoe beoordeel je specifieke evenementenlocaties?
 • Wat te doen met de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
 • Hoe en waar kan en moet geluid worden gemeten?
 • Mogelijke maatregelen: afschermende voorzieningen, inpakken speakers, richten geluid line array, sturen laag cardioïde sub, geluidniveau en spectrum
 • Zijn er nieuwe technieken?
 • Waar moet u bij handhaving van geluidhinder op letten?
 • Nieuwe methoden van toezicht en klachtenafhandeling
 • Hoe maak je het onderdeel van je evenementenbeleid?
 • Praktijkvoorbeelden

Docent

Lennard Duijvestijn is eigenaar en adviseur van het akoestisch adviesbureau Het GeluidBuro. Lennard houdt zich al 23 jaar bezig met geluid rondom horeca en evenementen, zowel in de praktijk als beleidsmatig en geeft ook geregeld cursussen op dit gebied. Recentelijk is hij intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe stedelijke evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam. In 2015 won Het GeluidBuro de Gouden Decibel voor de ontwikkeling van de App dBmusic, waarmee horeca- en evenementengeluid gemeten kan worden.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.