Verdieping Erfpacht in de praktijk | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 12 december 2017
Tijden:
 • 10.00 - 17.00 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (excl. BTW / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Verdieping Erfpacht in de praktijk


Juridische actualiteiten en waarderen van erfpacht

 • Juridische actualiteiten erfpacht
 • Bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht
 • Canon: grondslagen bij vaststelling en herziening
 • Waarderingsmethoden voor erfpacht en bloot eigendom
 • Praktische tips en trucs
 • Voor ambtenaren, taxateurs, rentmeesters, advocaten, notarissen, juridisch en financieel adviseursInleiding

Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Behalve de politieke discussie over erfpacht en de bancaire richtlijn, zijn op objectniveau de herziening van de canon en de waarde van het erfpachtrecht terugkerende aandachtspunten. Deskundigen  zitten op dat punt zeker niet altijd op één lijn. Daarnaast is erfpacht weer in opmars als middel om de verkoop van woningen te stimuleren, terwijl in Amsterdam de discussie woedt over het nieuwe erfpachtstelsel, eeuwig duurende erfpacht.

Dit is een verdiepingscursus. Is erfpacht nog een vrij nieuw onderwerp of is het al lang geleden dat u er iets mee te maken heeft gehad, dan adviseren wij u de Basiscursus Erfpacht te volgen.

LET OP: dit is de cursus Erfpacht in de praktijk van vorig jaar (2015/2016). Omdat er nu ook een basiscursus is, is de titel gewijzigd naar Verdieping Erfpacht in de praktijk. De inhoud is dus gelijk aan de cursus van vorig jaar. Uiteraard wel volgens de laatste stand van zaken.

Inhoud en resultaat

Deze cursus is geen ‘standaard’-cursus over erfpacht. De praktijk staat voorop: er wordt gekozen voor een praktische insteek, zodat de kennis die wordt verworven onmiddellijk kan worden toegepast.

In dit verband is van belang dat niet alleen een juridische insteek is gekozen, maar er ook ruime aandacht wordt geschonken aan het taxeren bij erfpacht. Niet om van de deelnemers taxateurs te maken, maar wel om inzicht te krijgen in de wijze waarop een taxateur met erfpacht omgaat, om de keuzes van de  taxateur te kunnen volgen en om een taxatierapport kritisch te kunnen beoordelen. Hoe wordt de canon berekend? Hoe worden de waarde van het erfpachtrecht en de waarde van het bloot eigendom berekend? De cursus sluit ook daarom goed aan op de praktijk.

Er wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
 • Juristen en taxateurs van gemeenten, waterschappen, provincies, recreatieschappen, rijksdiensten en woningbouwcorporaties; maar ook van financiële instellingen en projectontwikkelaars
 • Rentmeesters en taxateurs / makelaars
 • Juridische en financiële adviseurs
 • Advocaten en notarissen

Programma

Ochtend: de juridische praktijk

 • Algemene inleiding, waarin uitgebreid aandacht wordt geschonken aan actuele erfpachtdiscussies: referendum Amsterdam, discussie Tweede Kamer, bancaire richtlijn
 • Uiteenzetting erfpachtregeling in het BW
Juridische aandachtspunten:
 • Inhoud akte, waaronder (standaard) Algemene voorwaarden
 • Einde erfpacht (vanuit juridisch perspectief)
 • Oud/nieuw BW

Middag: taxeren

 • Dilemma’s bij taxeren erfpacht
 • Vaststellen van de canon:
  • Hoe bepaal ik de grondwaarde
  • Wat is een redelijk canonpercentage
  • Wel of geen depreciatie
  • Andere methoden canonvaststelling
 • Waarde van bloot eigendom en erfpachtrecht:
  • Waarderingsmethoden
  • Theorie en markt
  • Bijzonder kopersbelang
 • Vergoeding bij einde erfpacht
 • Eisen aan een taxatie
 • Theorie wordt behandeld aan de hand van praktijkcases
 • Afrondende discussie

Docenten

mr. W.J. Bosma

Willem is advocaat-partner bij Van der Feltz advocaten te Den Haag. Het (niche)kantoor is onder meer gespecialiseerd in het vastgoedrecht en de overheidspraktijk. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, treedt Willem regelmatig op als docent voor verschillende cursusinstellingen als Berghauser Pont Academy en NVM-SOM en publiceert hij regelmatig, onder meer, als vaste annotator, in de tijdschriften Bouwrecht en AB. Daarnaast is hij auteur voor de kennisbank Bestuursrecht van Reed Elsevier.

ir. M. de Koe RICS RV
Michiel is rentmeester NVR en RICS Registered Valuer. Vanuit zijn praktijk is hij actief betrokken bij erfpacht en kent de taxatie-praktijk als taxateur van overheden, als taxateur-deskundige van particulieren en bedrijven en als taxateur-deskundige in deskundigencommissies.
Daarnaast is hij als buitenpromovendus verbonden aan de universiteit Groningen en doet hij een promotieonderzoek naar de juridische grondslagen voor het waarderen van erfpacht in het landelijk gebied.


In samenwerking met: 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u gratis het Praktijkboek Uitgifte van grond in erfpacht.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.