Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 11 december 2017
Tijden:
 • 9.30 uur - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw)
 • € 695 (ex btw) (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Cursus

Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs


 • Helder beeld wet- en regelgeving rondom energie en duurzaam bouwen
 • Inzicht in de actualiteiten
 • Praktische tips voor het zelf herkennen en waarderen van duurzame maatregelen.
 • Specifiek gericht op doelgroep makelaars en taxateurs
 • Zowel woningbouw als utiliteitsbouw (bedrijfsmatig vastgoed)


Inleiding

Bij verkoop/verhuur moet een energielabel worden overlegd. Sinds 2015 is de aanvraagmethode daarvoor vereenvoudigd. Tot zover voor iedereen bekend. Maar wat is nu BENG, of NOM, EPG of MPG? Met het klimaatakkoord van Parijs als aanjager komt duurzaam bouwen in een stroomversnelling. Wetgeving, energielevering, producten en diensten veranderen. Dit levert de volgende vragen op:

 • Wat is de rol van de makelaar hierin?
 • Welke kennis heeft hij/zij nodig?
 • Hoe kunt u als taxateur duurzaamheid op waarde schatten?

Inhoud en resultaat

Deze cursus benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen
 • Wat wordt lokaal en regionaal bepaald?
 • Actuele onderwerpen
 • Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie?
 • Stimulering en financiering
 • Herkennen van duurzaamheid en duurzame producten in een woning/gebouw
 • Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed

Doelgroep

De cursus is bestemd voor makelaars en taxateurs wonen en bedrijfsmatig vastgoed die een beter beeld willen krijgen van de wet- en regelgeving en actualiteiten rondom energie en duurzaam bouwen specifiek gericht op hun informatiebehoefte.


Programma

Inleiding

Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen

 • Welke (prestatie)eisen zijn er vastgelegd voor nieuwbouw en bestaande bouw?
 • Hoe wordt bepaald of is voldaan aan die eisen?
 • Welke procedures moet je als makelaar kennen?
 • Hoe kan je je klanten hierbij ondersteunen?
Wat wordt lokaal en regionaal bepaald?
 • De meeste makelaars opereren lokaal en/of regionaal. Hoe kan je snel in beeld krijgen wat er lokaal/regionaal speelt op gebied van duurzaamheid?
 • Wat zijn de relevante instanties?

Actuele onderwerpen

 • Nul Op de Meter (NOM), Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), passief/actief huis, Energieprestatie (EPG)
 • Milieuprestatie (MPG), Cradle to Cradle (C2C)
 • Circulair bouwen
 • Gezond binnenklimaat
 • Etc.

Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie?

 • Energieprestatieberekening (EPG/EPG NV, EPC, EI, energielabel)
 • Milieuprestatieberekening (GPR Bouwbesluit)
 • GPR Gebouw, BREEAM, LEED, WELL
 • Certificaten

Stimulering en financiering

 • Ondersteuning vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Provincie, gemeenten, waterschappen, etc.
 • Financiering (banken, hypotheekverstrekkers, Esco’s)

Herkennen van duurzame maatregelen in een woning/gebouw

 • Installaties
 • Bouwkundig (glas, kierdichting, FSC, etc.)
 • Functionaliteit
 • Flexibiliteit
 • Locatie
 • Interessante www’s: (www.woningchecklist.nl, IC Dubo, VIba expo, GreenWorks)

Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed

 • Verhuurbaarheid, verkoopbaarheid
 • Strategisch voorraadbeheer
 • Bereikbaarheid
 • Energierekening
 • Afscheid nemen van Gronings gas
 • Ontkoppeling (rioolheffing)
 • Comfort, gezondheid (Daly’s)
 • Levensloopbestendig
 • Flexibiliteit

Cursusleider

Pieter Nuiten, senior adviseur van W/E adviseurs.

Hij heeft ruime ervaring in het opstellen en controleren van EPC-berekeningen en energielabels. Als onderzoeker werkt hij in opdracht van RVO en BZK mee aan de (door)ontwikkeling van energieprestatiemethoden en aanverwante wet- en regelgeving. Hij is gediplomeerd EPA-adviseur, 'erkend deskundige' energielabel nieuwe woningen en GPR Gebouw 4.3 Expert.

W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al ruim 3 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.