Overzicht cursussen Vastgoedcert 2017 | Berghauser Pont Academy

Data:
  • diverse data
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina

Overzicht cursussen Vastgoedcert 2017

Overzicht cursussen Vastgoedcert

Afbeeldingsresultaat voor vastgoedcert
Bij Vastgoedcert dient u in een certificeringsperiode (5 jaar) 2 cursusdagen per jaar per ingeschreven kamer te volgen (voor een periode van 4 jaar).

In het onderstaande cursusoverzicht vindt u de cursussen van Berghauser Pont Academy die geaccrediteerd zijn door Vastgoedcert voor het jaar 2017. Deze cursussen leveren punten op voor de hercertificering.

Geaccrediteerde Facultatieve cursussen Vastgoedcert 2017

Wonen

BV

LAV

Punten

 

 

 

 

 

WWFT: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken

3

Basiscursus Erfpacht

 

6

Verdieping Erfpacht in de praktijk

6

Inleiding Vastgoedcontracten

 

 

6

BTW en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld

6

Basiscursus Bouwregelgeving voor makelaars

 

6

Onteigening: regels en taxeren

 

 

6

Grondeigendom in de Omgevingswet

 

6

Juridische aspecten van leegstand en transformatie vastgoed

 

6

Basiscursus Planschade

 

 

6

Actualiteiten Planschade

 

 

6

Detailhandel en ruimtelijke sturing

 

 

6

Nadeelcompensatie

 

 

6

Nadere huurprijsvaststelling bij winkelbedrijfsruimte

 

 

6

Actualiteiten appartementsrechten en VVE's

 

 

6

Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals

 

 

6

Overzicht Verplichte cursussen Vastgoedcert

Bij Vastgoedcert dient u per kamer aan de verplichte Actualiteitendag deel te nemen.

In het onderstaande cursusoverzicht vindt u de cursussen van Berghauser Pont Academy die geaccrediteerd zijn door Vastgoedcert voor het jaar 2017. Deze cursussen leveren punten op voor het verplichte deel.


Geaccrediteerde Verplichte cursussen Vastgoedcert 2017

Wonen

BV

LAV

Punten

 

 

 

 

 

Actualiteitendag Vastgoedcert 2017 Wonen

 

 

6

Actualiteitendag Vastgoedcert 2017 Bedrijfsmatig Vastgoed

 

 

6