Overzicht cursussen NRVT 2017 | Berghauser Pont Academy

Data:
  • diverse data
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina

Overzicht cursussen NRVT 2017

Overzicht Facultatieve cursussen NRVT


Bij het NRVT dient u voor het facultatieve deel minimaal 9 PE-punten te behalen.

In het onderstaande cursusoverzicht vindt u de cursussen van Berghauser Pont Academy die geaccrediteerd zijn door het NRVT voor het jaar 2017. Deze cursussen leveren punten op voor het facultatieve deel.


Geaccrediteerde Facultatieve cursussen NRVT 2017

Wonen

BV

LAV

Punten

WWFT: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken

3

Onteigening: regels en taxeren

6

Grondeigendom in de Omgevingswet

6

Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals

6

Basiscursus Erfpacht

6

Verdieping Erfpacht in de praktijk

6

Basiscursus Planschade

6

Actualiteitencursus Planschade

6

Nadeelcompensatie

6

Detailhandel en ruimtelijke sturing

6

Actuele regelgeving woningcorporaties

6

Staatssteun en de Wet Markt en Overheid - vastgoed

12

Juridische aspecten van leegstand en transformatie vastgoed

6

Inleiding Vastgoedcontracten

6

Organische gebiedsontwikkeling en

6

uitnodigingsplanologie

E-cursus Inleiding Omgevingsrecht

6

Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal

6

Rekenen bij vastgoedtransformatie

6

Morele dilemma's in de vastgoedwereld

3

Actualiteiten appartementsrechten en VVE's

6

Verjaring voor vastgoedprofessionals

3

Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs

6

Overzicht Verplichte cursussen NRVT

Bij het NRVT dient u voor het verplichte deel minimaal 6 PE-punten per kamer te behalen.

In het onderstaande cursusoverzicht vindt u de cursussen van Berghauser Pont Academy die geaccrediteerd zijn door het NRVT voor het jaar 2017. Deze cursussen leveren punten op voor het verplichte deel.

Lid van de NVM? Dan geven onderstaande Actualiteitendagen ook recht op PE-punten.

Geaccrediteerde Verplichte cursussen NRVT 2017

Wonen

BV

LAV

Punten

 

 

 

 

 

Actualiteitendag NRVT 2017 Wonen

 

 

6

Actualiteitendag NRVT 2017 Bedrijfsmatig Vastgoed

 

 

6

Geaccrediteerde Verplichte cursussen NRVT 2017 Wonen BV LAV Punten
Actualiteitendag NRVT 2017 Wonen 6
Actualiteitendag NRVT 2017 Bedrijfsmatig Vastgoed 6