Bouwregels bij verbouw en transformatie | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Cursus

Bouwregels bij verbouw en transformatie

Wat zijn de minimale wettelijke eisen waaraan bij verbouw moet worden voldaan?

 • Reikwijdte van de bouwregelgeving
 • Welke regels zijn wanneer van toepassing?
 • Bouwbesluit 2012: verbouwvoorschriften en functiewijziging
 • Hoe werken de verbouwvoorschriften en wat is het rechtens verkregen niveau?
 • In 1 dag op de hoogte van de basisregels

Inleiding

Het Bouwbesluit 2012 kent eenvoudigere regels en lagere eisen voor verbouw en herbestemmen. Dat biedt kansen: plannen zijn zowel technisch als financieel eerder haalbaar. Voorwaarde is wel dat u de regels kent en ze correct toepast. In deze cursus geeft u daar op praktische manier een invulling aan.

De algemene regel bij verbouw en herbestemmen luidt:
‘het mag niet slechter worden dan het nu is’.
In de cursus leert u de theorie achter deze regel.

Verder wordt ook ingegaan op het rechtens verkregen niveau: wat is dat bij herbestemming en hoe wordt het in de praktijk bepaald?


Inhoud en resultaat

Na de cursus kunt u zelf op hoofdlijnen bepalen welke voorschriften van toepassing zijn en de adviezen van derden beoordelen. U leert wat de wetgever voorschrijft en wat de eigenaar, zijn ontwerper en adviseurs zelf kunnen invullen.

U leert:

 • de hoofdlijn van de technische regelgeving in het Bouwbesluit 2012
 • welke regels wanneer van toepassing zijn
 • hoe het rechtens verkregen niveau kan worden bepaald

De cursus bestaat uit een ochtenddeel waarin de theorie wordt behandeld, waarna de deelnemers na de lunch zelf aan de slag gaan met een aantal praktijkcases.


Programma

Deel I: de theorie

 • Achtergrond van de bouwregelgeving
 • De opbouw van de voorschriften: wat schrijft de wetgever wel en niet voor?
 • Wat is functiewijziging?
 • Welke regels zijn wanneer van toepassing?
 • De verbouwvoorschriften en het rechtens verkregen niveau

Deel II: praktijkcases

 • Casus van kantoor naar wonen
 • Casus van school naar wonen
 • Casus van kantoor naar hotel

Docent

Hajé van Egmond, Adviseur Omgevingsrecht van Geregeld en Kwartiermaker Kwaliteitsborging bouw.

Sinds 2007 werkt Hajé naast zijn werk voor BZK als adviseur op de vakgebieden omgevingsrecht, bouwregelgeving, handhaving en de kwaliteit van de bestaande bouw. Specifieke kennisvelden zijn handhavingsbeleid, omgevingsrecht (Wabo), vergunningvrij bouwen, monitoringsonderzoeken en compliance. Naast adviesprojecten - met name wonen & zorg en brandveiligheid – geeft hij vele trainingen op het gebied van Bouwplantoetsing, de Wabo, vergunningvrij bouwen, Bouwbesluit 2012, etc. Sinds 2013 is hij werkzaam als kwartiermaker voor het nieuwe stelsel van Kwaliteitsborging in de bouw.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Daarnaast krijgt  u ook gratis de beschikking over de Memotrainer een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Gedurende 3 weken ontvangt u na de cursus elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.