Begrijpelijke taal in de financiële sector | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
 • 13.15 - 17.45 uur
Locatie:
 • Amsterdam
Prijs:
 • € 395 (ex. btw)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Middagcursus

Begrijpelijke taal in de financiële sector

Zorgplicht en begrijpelijke taal

 • Begrijpelijk informeren over financiële producten en diensten
 • Deze cursus geeft u de achtergrond en de regels
 • Ook krijgt u praktische guidance hoe u dit zelf kunt doen
 • Zelf aan de slag

 

Aanleiding

Begrijpelijk informeren is een van de belangrijkste ankers van het financiële recht. Zonder begrijpelijke informatie kunnen er geen weloverwogen beslissingen worden genomen. De wettelijke regels zijn hierop gericht, de toezichthouder verlangt dit van marktpartijen en de rechter rekent hier op af. Dit is uiteraard niet het belangrijkste voor u. Het gaat er om dat de cliënt tevreden is (klantbelang centraal).

Deze cursus geeft u de belangrijkste aandachtspunten en guidance om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Inhoud en resultaat

De cursus kent de volgende opbouw:

 • Achtergrond
 • Begrijpelijke informatie bezien vanuit de wet en in de jurisprudentie
 • Begrijpelijk informeren in de praktijk: wat houdt het in en hoe doe je het?
 • Zelf aan de slag
De cursus beoogt te bereiken dat de cursisten inzicht krijgen in het belang van begrijpelijke informatie en dit vervolgens zelf in de praktijk kunnen toepassen. Een praktische benadering staat dus voorop. Er wordt daarbij gewerkt met voorbeelden en casussen.

Doelgroep

De cursus is met name geschikt voor:

 • Personen werkzaam bij financiële instellingen, die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening
 • Advocaten en juristen die zich op het gebied van het financieel toezicht begeven of overwegen dat te gaan doen

Programma

 • Waarom begrijpelijke informatie?
 • Wat is begrijpelijke informatie?
 • Welke eisen stelt de wetgever?
 • Wat verlangt de toezichthouder?
 • Welke regels volgen uit de rechtspraak?
 • Begrijpelijk informeren: guidance
 • Casus: zelf aan

Docent


Mr. Noëlle Wijnstekers
, Hart advocaten (www.hartadvocaten.nl).Zij heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezicht. Sinds 1999 is zij werkzaam als advocaat, zowel in de traditionele advocatuur, het bedrijfsleven (banken en verzekeraars) als bij de toezichthouder (AFM). Haar aandachtsgebieden zijn de regulatory practice (met onderwerpen als zorgplicht, MiFID, marktmisbruik, emissies en beleggingsinstellingen) en litigation (zowel civielrechtelijk als tegen de AFM en DNB).


Afbeeldingsresultaat voor noelle wijnstekers


Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met achtergrondmateriaal. Dit materiaal bevat literatuur over de te bespreken onderwerpen.

Studiepunten en -uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 4 PO-punten kunt rekenen.
Overige deelnemers kunnen 4 studie-uren rekenen.


In samenwerking met: