Basiscursus Geluid IL | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 7 en 14 december 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 1.095 (ex btw)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse

Basiscursus Geluid IL


 • In 2 dagen de basiszaken op een rijtje
 • Gericht op industrielawaai
 • Praktische insteek
 • Ook doorkijk naar Omgevingswet
 • U wordt geen geluidspecialist, wel volwaardig gesprekspartner
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria voor geluid (scholingslijst Omgevingsdiensten)


Inleiding

Geluid is voor velen nog steeds lastig. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Als adviseur, jurist, vergunningverlener en handhaver krijg je geregeld met het aspect geluid te maken. Dan is een zekere basiskennis over begrippen en regelgeving van cruciaal belang om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Het gebeurt maar al te vaak dat je als vergunningverlener, jurist, handhaver of beleidsmedewerker om tafel zit met geluidspecialisten waarbij je denkt de geluidsituatie van het bedrijf te snappen, blijkt dat er toch weer regels zijn die de interpretatie van de getallen anders maakt. Er zijn dan vele vragen als:

 • Waarom is de ene dB niet de andere?
 • Wat is het verschil tussen geluidbelasting, equivalent geluidsniveau en maximale geluidniveaus?
 • Waarom is dB niet hetzelfde als dB(A)?
 • Waarom wordt industrielawaai vaak berekend en niet gemeten?

De regelgeving is een andere factor. Geluid van een bedrijf op een gezoneerd industrieterrein wordt weer anders beoordeeld dan een bedrijf in het centrum van de stad. En waarom wordt het geluid van bedrijven in het bestemmingsplan weer anders beoordeeld dan in een omgevingsvergunning? Vragen te over.

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus probeert op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze bovenstaande vragen te beantwoorden. U zult na het volgen van deze cursus niet met de geluidmeter op stap gaan of een akoestisch rekenmodel opzetten, maar u kunt wel begrijpen waarom de ene decibel de andere niet is en een volwaardige counterpart zijn voor de geluidspecialisten aan tafel.

Er komen een aantal onderwerpen aan de orde:

 • De basisbegrippen van geluid worden uitgelegd
 • Hoe is geluid geregeld in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Bal
 • Een korte introductie op het akoestisch rapport
 • Wat is een gezoneerd industrieterrein en hoe werkt zonebeheer op hoofdlijnen
 • Wat is de rol van geluid in de ruimtelijke ordening (een introductie)
 • Handhaving; een kort stappenplan voor handhaving geluid (de do’s en dont’s)
 • Een doorkijk naar de regeling van geluid in de Omgevingswet
Er wordt gefocust op geluid van inrichtingen: industrielawaai (IL).

Doelgroep

Deze is tweeledig:

 • Juristen en RO-medewerkers bij gemeenten
 • Adviseurs/specialisten (algemeen of anders dan geluid), vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies.

Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en advocatuur.

De cursus is niet bestemd voor geluidspecialisten.

 


Programma

 

 • Geluid algemeen (kernbegrippen, dB, rekenen, meten, etc.)
 • Wet- en regelgeving:
  • Wm/Wabo
  • Activiteitenbesluit
  • Wet geluidhinder/zonering algemeen
  • Handreiking/Handleiding/indirecte hinder
 • Activiteitenbesluit/geluiddeel inclusief melding
 • Vergunningverlening inclusief aanvraagvereisten en voorbeeld vergunningvoorschriften
 • Zones rond industrieterrein / zonebeheer
 • Handhaving en het meten van geluid / demo
 • Akoestische maatregelen en beoordelen akoestisch rapport
 • Niet inrichting gebonden geluid:
  • bouwlawaai
  • duiding weg- en railverkeer/vliegtuiglawaai
  • evenementen
 • Geluid in de Omgevingswet: een vooruitblik
 • Praktijkcasus en eindtoets

 

Docent

Rick Huizinga is als senior adviseur geluid en vergunningen werkzaam bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort. Rick is vanaf de jaren tachtig betrokken bij het tot stand komen van de geluidzones rond industrieterreinen en de daaropvolgende saneringsprojecten. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het geluidzonebeheer van o.a. het Rijnmondgebied. Rick adviseert bedrijven en overheden op het gebied van akoestisch onderzoek in relatie tot vergunningen en bestemmingsplannen, alsmede het opstellen van vergunningaanvragen en beleidsadviezen.


Incompany

Deze cursus is ook heel geschikt om als incompany uit te voeren binnen een omgevingsdienst of gemeente. Neem hiervoor contact op met Ronald Koppers, 020 – 8200 908.

 

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.
Verder is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 12 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verderhier, bij onderdeel PE-punten.