Basis RO en bouwen voor milieumensen | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Basis RO en bouwen voor milieumensen


RO en bouwen voor vroegere milieuvergunningverleners en milieutoezichthouders

 • De andere kant leren kennen
 • Integraler kunnen werken
 • Systematiek RO-regelgeving
 • Relaties met milieu
 • Up to date met de Wabo

Inhoud en resultaat

Integraal werken is het nieuwe credo. De invoering van de Wabo en binnenkort de Omgevingswet versterkt dit proces. Was je als milieuvergunningverlener of milieutoezichthouder alleen maar bezig met je eigen vakgebied milieu, nu speel je een bredere rol binnen het omgevingsrecht. Ook al ben je specialist, je krijgt nu geregeld ook met andere aspecten te maken binnen de vergunning, waarbij je moet overleggen met andere specialisten. Om mee te kunnen spelen in het leidende ruimtelijke ordeningsproces is inzicht nodig in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en weten op welke manier je een rol hierin kunt spelen. Het accent ligt daarbij op de ruimtelijke ordening.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
 • milieuvergunningverleners
 • milieutoezichthouders/handhavers
 • Technisch/administratief medewerkers milieu

Zij zijn werkzaam in de milieu-afdelingen bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en adviesbureaus.

Basiskennis over milieu en de Wabo wordt geacht aanwezig te zijn.

Andere relevante cursus
Basis Milieu voor bouwmensen, voor de andere kant, kijk hier voor meer info.


Programma

Inleiding op de ruimtelijke ordening

 • Ruimtelijke ordening in het omgevingsrecht
 • Goede Ruimtelijke ordening
 • Kapstokwetten: Wro, Wabo, Crisis- en herstelwet
 • Andere relevante wetgeving: Awb, Woningwet, Wet milieubeheer
 • Verhouding RO en milieu
 • Doorkijk naar Omgevingswet

Ruimtelijk beleid

 • Scheiding beleid en normstelling
 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
 • Extra mogelijkheden rijk en provincie: inpassingsplannen, verordeningen, aanwijzingen
 • Structuurvisie (beleidsstuk, soorten)

Ruimtelijke ordening bij een gemeente

 • Bestemmingsplan: functie en status
 • Planvoorschriften en kaart
 • Keuzes bij ontwikkeling
 • Procedure bestemmingsplan
 • Afwijken van het bestemmingsplan
 • Crisis- en herstelwet
 • Grondexploitatieplan
 • Beheersverordening

Wabo en ruimtelijke ordening

 • RO-relevante Wabo-activiteiten
 • Activiteiten die aanhaken en onlosmakelijkheid
 • Fasering
 • Wie is bevoegd gezag
 • Verklaring van geen bedenkingen
 • Bouwen en aanleggen
 • Voorschriften bij vergunning
 • Toetsingsaspecten bouwaanvraag (Bouwbesluit, bestemmingsplan, welstand, milieu, etc.)
 • Rechtsbescherming

Doorwerking milieu in ruimtelijke plannen

 • Milieunormen in het bestemmingsplan
 • Voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan
 • Milieuzonering: afstand houden
 • Milieuparagraaf

Docent

 • mr. Trees H.H.A. van der Schoot, zelfstandig adviseur, Roermond

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 

Evaluaties

 • Duidelijke uitleg basis!
 • Docente komt op mij over als iemand die zich met hart en ziel inzet voor haar vak. Haar kennis is groot en zij weet deze gestructureerd en helder op de cursisten over te brengen. Met plezier heb ik deze cursus gevolgd.
 • Ik vond docente leuk en enthousiast vertellen. E.e.a. is tot leven gekomen, dank je
 • Kennismaking met het onderwerp