Basis Milieu voor bouwmensen | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Basis Milieu voor bouwmensen


Milieu voor bouwvergunningverleners en –toezichthouders

 • De andere kant leren kennen
 • Integraler kunnen werken: oog- en oorfunctie
 • Systematiek milieuwetgeving
 • Relaties met bouwen
 • Up to date met de Wabo en doorkijk naar Omgevingswet

Inhoud en resultaat

Integraal werken is het nieuwe credo. De invoering van de Wabo heeft dit proces versterkt en de nieuwe Omgevingswet trekt deze lijn door. Was je als bouwvergunningverlener of bouwinspecteur/handhaver alleen maar bezig met je eigen vakgebied bouwen, nu speel je een bredere rol binnen het omgevingsrecht. Ook al ben je specialist, je krijgt nu geregeld ook met andere aspecten te maken binnen de vergunning, waarbij je moet overleggen met andere specialisten. Om mee te kunnen praten is inzicht nodig in de systematiek van de milieuregelgeving en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en weten op welke manier je hierin een rol kunt spelen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
 • Bouwvergunningverleners
 • Toezichthouders/handhavers bouwen
 • Technisch/administratief medewerkers bouwen
Zij zijn werkzaam in de bouwkolom bij gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbureaus.
Basiskennis over bouwen en de Wabo wordt geacht aanwezig te zijn.

Cursus voor de andere kant: Basis RO en bouwen voor milieumensen
Kijk hier voor meer info.

Programma

Opzet cursus

 • Doel en opzet van de cursus
 • Plaats van milieu in ruimtelijke ordenings- en bouwproces
 • Doorkijk naar Omgevingswet

Vergunningverlening voor inrichtingen (Wm en Wabo)

 • Inhoud Wet milieubeheer
 • Vervlechting Wm en Wabo
 • Aanwijzing inrichtingen (van Ivb naar Bor)
 • Soorten inrichtingen en vergunningen
 • Toetsingskaders (bref’s, richtlijnen, beleidsregels)
 • OBM
 • Milieu-effectrapportage
 • Procedures
 • Nieuwe systematiek in Omgevingswet

Activiteitenbesluit (Wm)

 • Systematiek Activiteitenbesluit
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Meldingen
 • Ontwikkelingen
 • Toezicht en handhaving
 • Het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving)

Sectorale milieuwetgeving

 • Externe veiligheid (Bevi, plaatsgebonden risico en groepsrisico)
 • Geluid (Wet geluidhinder, doorwerking in ruimtelijke ordening)
 • Luchtkwaliteit (Wet en Besluit luchtkwaliteit, NSL, fijnstof, NER)
 • Bodem (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit)
 • Afvalwater (indirecte lozingen)
 • Overige milieuwet- en regelgeving (afvalstoffen, geur, REACH, energie)
 • Hoe komt de sectoren terug in de Omgevingswet?

 

Docent

Edwin Voogd, adviseur Infomil


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verderhier, bij onderdeel PE-punten.


Evaluaties

 • Uitgebreid, goede inhoud en uitleg
 • Heel leerzaam en interessant
 • Erg duidelijk en informatief