Actualiteitendag NRVT 2017 Wonen | Berghauser Pont Academy

Data:
  • 13 november 2017
Tijden:
  • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
  • Utrecht
Prijs:
  • € 295,- (ex. btw / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Ontwikkeling huurrecht, NEN2580, GBO en modelmatige waardering

Actualiteitendag NRVT 2017 Wonen

  • Ontwikkeling huurrecht woonruimte 
  • NEN2580 en branche brede norm (GBO)
  • Modelmatige waardering
  • In één dag weer helemaal up-to-date
  • Met het volgen van deze cursus voldoet u aan PE-verplichting voor het Verplichte onderdeel van het NRVT voor de Kamer Wonen

Inleiding

U wordt aan de hand van actuele jurisprudentie en recente wetgeving meegenomen door de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 a 2 jaar.

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor leden van het NRVT. Met het volgen van deze dag voldoet u aan de permanente educatie verplichting van het register voor het Verplichte onderdeel van de Kamer Wonen.

Lid van de NVM? Dan geeft deze cursus ook recht op PE-punten.

Ook als niet-NRVT lid kunt u zich natuurlijk inschrijven voor deze cursus.

Programma

Tijdens deze dag worden de volgende hoofdonderwerpen besproken:

1. Ontwikkeling huurrecht woonruimte
Aan de hand van de feitenrechtspraak zullen casusspecifieke situaties worden uitgelicht die (her)kenbaar zijn voor u. Daarnaast wordt de rechtspraak van de Hoge Raad aangehaald omdat er mogelijk nieuwe rechtsregels zijn geformuleerd c.q. uitleg wordt gegeven aan bepaalde leerstukken, bijvoorbeeld op het gebied van de huurbescherming en huurprijzen.   

Ten aanzien van actuele wetgeving kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt per 1 juli 2016. Op grond hiervan is het eenvoudiger geworden om zelfstandige- en onzelfstandige woningen tijdig te kunnen verhuren. Daarnaast zijn nog een aantal huurrechtelijke wijzigingen ingevoerd, onder meer op het gebied van de toetsing van huurprijzen. Ook daaraan zal aandacht worden besteed. 

2. NEN2580 en branche brede norm (GBO)
Sinds 1 september 2010 zijn alle makelaars die aangesloten zijn bij, kort gezegd, de bekende (grote) makelaarsverenigingen verplicht om bij het opmeten van het gebruiksoppverlak van woningen de branchebrede meetinstructie NEN 2580 te gebruiken. Doen makelaars dit niet (ongeacht de reden), dan handelt de makelaar niet zoals dat van een zorgvuldig handelend makelaar mag worden verwacht.

Aan de hand van wet- en regelgeving en de actuele rechtspraak op dit gebied wordt deze materie behandelt. Hierbij wordt de relevantie om conform NEN 2580 te meten en om de dossiers op orde te hebben benadrukt. Dit laatste geldt te meer omdat dit ook speelt bij het wel of niet accepteren van een aansprakelijkheidstelling door de eigen verzekeraar. Daarbij speelt de dossieropbouw een belangrijke rol bij de bepaling van de uiteindelijke hoogte van de schade.   

Voorts zal aandacht worden besteed aan de wijze van bemeting op basis van NEN 2580 en GBO aan de hand van concrete voorbeeldcasussen 

3. Modelmatige waardering 
De actuele wet- en regelgeving omtrent het modelmatig waarderen zal worden besproken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het Handboek Modelmatig Waarderen Markwaarde en het punt dat woningbouwcorporaties per 1 januari 2017 verplicht zijn om dit handboek te gebruiken bij het opstellen van de jaarrekening.  

Het modelmatig waarderen maakt een steeds grotere opmars en traditionele taxateurs dienen hiermee rekening te houden in hun praktijk en de praktijk zal daarop moeten worden ingericht. Het is waarschijnlijk dat deze manier van taxeren steeds vaker verplicht zal worden gesteld. Ook daarom zal aan alle facetten van modelmatig taxeren de aandacht worden besteed. 

Docent

De hoofddocent en samensteller van deze actualiteitendag is Th.C. (Michel) Visser (Fisherman Advocaten). Hij is inmiddels meer dan 10 jaar advocaat en staat bekend als pragmatisch. Michel begeleidt bedrijven en vermogende particulieren bij hun (vastgoed)projecten en hun contractuele vraagstukken. Hij is gespecialiseerd in de exploitatie van commercieel vastgoed, het huurrecht en het VvE-recht. Daarnaast heeft hij een uitgebreide procespraktijk.

Op deze actualiteitendag zal Michel Visser zelf, óf een van zijn kantoorgenoten, optreden als docent.

Cursusmateriaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen voor het Verplichte onderdeel van de Kamer Wonen voor het NRVT.