Actualiteitendag NRVT 2017 BV | Berghauser Pont Academy

Data:
  • 18 december 2017
Tijden:
  • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
  • Utrecht
Prijs:
  • € 295,- (ex. btw / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Jurisprudentie en Tucht, Ethiek & Integriteit, Overige actualiteiten

Actualiteitendag NRVT 2017 BV

  • Jurisprudentie en Tucht: welke uitspraken zijn er op dit moment gedaan?
  • Ethiek en Integriteit
  • Handboek Woco’s, veranderingen en Werking van het Besluit Actuele Waarde, Energielabel C verplichting kantoren 2024, SBR Richtlijn
  • In één dag weer helemaal up-to-date
  • Met het volgen van deze cursus voldoet u aan PE-verplichting voor het Verplichte onderdeel van het NRVT voor de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed


Inleiding

U wordt aan de hand van actuele jurisprudentie en recente wetgeving meegenomen door de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 a 2 jaar.

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor leden van het NRVT. Met het volgen van deze dag voldoet u aan de permanente educatie verplichting van het register voor het Verplichte onderdeel van de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed.

Lid van de NVM? Dan geeft deze cursus ook recht op PE-punten.

Ook als niet-NRVT lid kunt u zich natuurlijk inschrijven voor deze cursus.

Programma

Tijdens deze dag worden de volgende hoofdonderwerpen besproken:

1. Jurisprudentie en Tucht: welke uitspraken zijn er op dit moment gedaan?
U zult aan de hand van actuele jurisprudentie van de civiele rechter en de tuchtrechter worden meegenomen door de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 1,5 a 2 jaar. Tevens zullen veel gemaakte fouten die onderwerp van geschil zijn geweest aan bod komen. Daarbij wordt ook het onderscheid tussen beide instanties benadrukt alsmede de sancties die kunnen worden opgelegd (tuchtrechtelijk laakbaar betekent niet automatisch dat er ook in civielrechtelijke zin iets mis hoeft te zijn en omgekeerd). De verschillende toetsingskaders zijn van belang.  

In de kern wordt u gewezen op het belang om afspraken schriftelijk vast te leggen. Het startpunt is de onderliggende opdrachtovereenkomst. Het op de hoogte houden van de opdrachtgever en het communiceren van afspraken is essentieel om mogelijke aanspraken in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondervangen en om, indien aan de orde, een deugdelijk verweer te kunnen voeren wanneer u in een reguliere procedure of via de tuchtrechter wordt aangesproken. Een stappenplan wordt voorgelegd om zoveel mogelijk een aansprakelijkheidstelling te voorkomen.

2. Ethiek en Integriteit
De samenleving vergt steeds meer dat dienstverleners, zoals bankiers, verzekeraars, advocaten maar bijvoorbeeld ook de dienstverleners in de vastgoedbranche zich ethisch en integer dienen op te stellen bij de uitvoering van de werkzaamheden.   

De aard en inhoud van deze begrippen zal kenbaar worden gemaakt aan de cursist. Er zal een vergelijk worden gemaakt met andere beroepsgroepen waarvoor deze begrippen al onderdeel zijn van de beroepshalve verplichte wet- en regelgeving. Verder zal de relevantie hiervan voor de vastgoedbranche aan de cursist worden uitgelegd. Middels voorbeeldcasussen zal de problematiek in alle facetten worden behandeld en getoetst.

3. Handboek Woco’s, veranderingen en Werking van het Besluit Actuele Waarde, Energielabel C verplichting kantoren 2024, SBR Richtlijn
U wordt bij dit onderdeel meegenomen door de actualiteiten op het gebied van de regelgeving en de recente ontwikkelingen op het gebied van het Handboek Woco’s. Dat geldt ook voor het Besluit Actuele waarde, de regelgeving omtrent de verplichte energielabels, onder meer Energielabel C verplichting kantoren 2014 en de SBR richtlijn. Bij deze laatstgenoemde richtlijn speelt bijvoorbeeld dat hierbij in de praktijk vaak aansluiting wordt gezocht omdat er nauwelijks wettelijke kaders zijn op het gebied van trillingen. De SBR richtlijn wordt bij de bouw- en sloopactiviteiten echter regelmatig toegepast.   

Aan de hand van concrete voorbeeldcasussen zal u de volledige regeling in de basis en in de diepte kunnen doorgronden en toepassen.

Docent

De hoofddocent en samensteller van deze actualiteitendag is Th.C. (Michel) Visser (Fisherman Advocaten). Hij is inmiddels meer dan 10 jaar advocaat en staat bekend als pragmatisch. Michel begeleidt bedrijven en vermogende particulieren bij hun (vastgoed)projecten en hun contractuele vraagstukken. Hij is gespecialiseerd in de exploitatie van commercieel vastgoed, het huurrecht en het VvE-recht. Daarnaast heeft hij een uitgebreide procespraktijk.

Op deze actualiteitendag zal Michel Visser zelf, óf een van zijn kantoorgenoten, optreden als docent.

Cursusmateriaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen voor het Verplichte onderdeel van de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed voor het NRVT.