Basiscursus Mobiliteit en Ruimte | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse

Basiscursus Mobiliteit en Ruimte


 • In 2 dagen de basisaspecten op een rijtje
 • Context mobiliteit en ruimte
 • Problematiek, onderzoek en wetgeving
 • Bereikbaarheid en parkeren in ruimtelijke plannen
 • Beter in staat om verkeerskundige rapporten te begrijpen

Inleiding

Bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen speelt mobiliteit vaak een belangrijke rol. Het vakgebied van de verkeerskunde – steeds vaker aangeduid als Mobiliteit en Ruimte – is echter complex vanwege de samenhang van mens-voertuig-weg en heeft een uitgebreid begrippenkader. Basiskennis van dit vakgebied en het ontdekken van de samenhang van verkeerskundige thema’s zoals bereikbaarheid en parkeren zal het thema in ruimtelijke plannen versterken.

Inhoud

Juist deze cursus helpt je om in korte tijd breed inzicht te verwerven in het vakgebied van de verkeerskunde en de wijze waarop relaties met andere vakgebieden van de fysieke leefomgeving kunnen worden gelegd. Veel aandacht worden geschonken aan het begrippenkader, de actuele problematiek en een aantal wetmatigheden in de mobiliteitswereld.

Centraal in deze cursus staat de samenstelling en werking van het verkeers- en vervoerssysteem, en de invloed ervan op de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Daarnaast geeft de cursus een algemeen beeld van verkeer en vervoer inclusief maatschappelijke effecten.

Deze cursus gaat vooral in op de breedte van het vakgebied en gaat alleen even wat dieper wanneer je daarom vraagt!


Leerdoel en resultaat

Na afloop van de cursus ben je in staat om:

 • verkeerskundige literatuur, rapporten en artikelen goed te kunnen begrijpen
 • inhoudelijke gesprekken met verkeerskundigen beter te voeren
 • de mobiliteitsaspecten in ruimtelijke plannen beter mee te nemen
 • aanvullende informatie en kennis te vinden en toe te passen op basis van:
  • inzicht in ontwikkelingen en actualiteit binnen de verkeerskunde
  • factoren die ontwikkelingen in verkeer, vervoer en mobiliteit bepalen
  • invloed van deze factoren op milieu, bereikbaarheid, verkeersveiligheid
  • inzicht in verplaatsingsgedrag: behoeften, mogelijkheden en keuzes

Doelgroep

(Beleids)medewerkers in het domein van de fysieke leefomgeving die geen verkeerskundige vooropleiding hebben gevolgd, maar wel met regelmaat in aanraking komen met mobiliteitsvraagstukken of met het uitvoeren van verkeerskundige (advies)werkzaamheden.

Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en adviesbureaus.


Programma

De cursus is opgedeeld in 6 samenhangende lesblokken in 2 dagen:

Blok 1: Introductie

 • Beschouwing van het werkveld
 • Algemeen begrippenkader
 • Het basissysteem: mens-voertuig-weg
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Mobiliteit en gedrag
 • Mobiliteit naar motieven
 • Mobiliteit naar vervoerwijzen

Blok 2: De actuele problematiek

 • Historische en technologische ontwikkelingen
 • Mobiliteit
 • Bereikbaarheid
 • Leefbaarheid (lucht, stank, visueel)
 • Verkeersveiligheid

Blok 3: Onderzoek in de verkeerskunde

 • Soorten/typen onderzoek
 • Gegevensverzameling
 • Beleidsonderzoek
 • Verkeersmodellen

Blok 4: Bijzondere onderwerpen

 • Openbaar vervoer
 • Parkeren
 • MKBA

Blok 5: Organisatie, planning en wetgeving

 • De overheid en verkeer en vervoer
 • Wettelijke en bestuurlijke kaders:
  • Planwet Verkeer en Vervoer
  • Wet milieubeheer
  • Omgevingswet
 • Planningsprocessen
Blok 6: Verkeer en vervoer in ruimtelijke plannen
 • Bestemmingsplan, toekomstig omgevingsplan, provinciale omgevingsvisie
 • Paragraaf verkeer en vervoer/mobiliteit invullen
 • Welke aspecten meenemen?
 • Proces

Cursusopzet

 • Per lesblok zal voorafgaand aan de cursus één of meer readers in digitale vorm worden verstrekt. Deze moeten ook voorafgaand aan de les worden bestudeerd. In de les wordt ingegaan op de vragen van de deelnemers over deze lesstof of meer in algemene zin. Ook wordt aan de cursisten gevraagd om ervaringen uit de eigen werksituatie mee te brengen, zodat ook goed op de eigen behoeften/leerdoelen kan worden ingespeeld.
 • Aan de hand van recente publicatie/artikelen wordt gezamenlijk de actuele problematiek besproken. Daarnaast zal tijdens de lessen met kleine opdrachten worden gewerkt die in kleine groepjes aangepakt moeten worden.
 • Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht!

Docenten

 • Ben Peters
 • Danny van Beusekom

De docenten in deze cursus zijn adviseurs bij Goudappel Coffeng, een gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau voor verkeer en vervoer. ‘Mobiliteit, omdat wij ons verplaatsen’, is de drijfveer van dit bedrijf met meer dan 200 medewerkers. In hun advisering en productontwikkeling zoals bijvoorbeeld verkeersmodelsoftware, wordt bijgedragen aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en economische vitaliteit in Nederland en daarbuiten. Goudappel Coffeng streeft naar het verbinden van expertises, belangen en partijen, werkend vanuit kennisleiderschap. Samen met klanten, partners en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan integrale oplossingen voor – zoals ze bij Goudappel zeggen - de reis van vandaag en de wereld van morgen!

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Bij deze cursus is, in tegenstelling tot onze andere cursussen geen MemoTrainer beschikbaar.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 12 studie-uren rekenen