Data:
 • 30 januari 2018
Tijden:
 • 09.30 uur - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex. btw / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten

 • Cursus voor ambtenaren die recent voor het eerst zijn gaan werken bij een gemeente
 • Rol van de gemeente in het staatsrecht
 • Welke rollen vervullen raad, college en burgemeester?
 • Wat is de rol van de ambtenaar?
 • Hoe komt een gemeente tot besluiten?
 • Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht
 • In één dag een goede start maken

Inleiding

De gemeente zoekt voor diverse beleidsterreinen ter zake deskundige ambtenaren. Om effectief te zijn in een gemeente is het van belang kennis te hebben van de taken en rollen van de gemeente in relatie tot andere overheden en om inzicht te hebben in de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. Het is van belang te weten wat de verhoudingen zijn tussen de gemeenteraad, het college, de burgemeester en de ambtelijke organisatie. Wat betekent het om in een politiek aangestuurde organisatie te werken en wat wordt er dan van de ambtenaar verwacht?

In het middaggedeelte wordt ingegaan op de wijze waarop de overheid juridische besluiten neemt ten aanzien van de inwoners. De indeling van de Algemene wet bestuursrecht is daarbij de basis, gevolgd door een inhoudelijke verdieping over beslissingen die ten aanzien van individuele burgers worden genomen (beschikkingen). Er wordt ook stilgestaan bij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze ééndaagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het feit dat een gemeente een politiek aangestuurde organisatie is.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Dit kan een beleidsambtenaar zijn, maar ook een uitvoerende ambtenaar.

Programma

 • Plaatsbepaling gemeente in het Nederlandse Staatsrecht
 • Gemeente als de eerste overheid
 • Relatie gemeente-inwoner
 • De in de gemeente aanwezige bestuursorganen, hun onderlinge verhoudingen en juridische bevoegdheden
 • Besluitvorming in het college en in de gemeenteraad
 • Rol van de ambtenaar binnen de gemeente
 • Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Het nemen van beslissingen door ambtenaren namens bestuursorganen (voorbereiding, inrichting en motivering van besluiten)
 • Rechtsbescherming voor inwoners (bezwaar en beroep)

Docenten

Paul van Ruitenbeek was raadslid in de gemeente Appingedam van 2002 tot 2006 en  maakte van zijn hobby zijn werk door per 2003 raadsgriffier van Winsum te worden. Daarnaast was hij actief als parttime docent bij de Hanzehogeschool in Groningen en als trainer voor (aspirant) raadsleden bij een politieke partij. Van Ruitenbeek was griffier in de gemeente Houten tot eind 2012 en werd griffier van de herindelingsgemeente Alphen aan den Rijn in de periode 2013-2014. Sinds 2015 is hij werkzaam als griffier bij Hilversum Mediastad. Van Ruitenbeek is reeds zes jaar bestuurslid bij de Vereniging van Griffiers.mr. Olaf Schuwer (zelfstandig gevestigd) is bestuursrechtjurist in hart en nieren. Hij is zelf bijna 30 jaar werkzaam geweest in de dagelijkse overheidspraktijk en weet als geen ander wat er speelt bij griffiers en gemeenteraden.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.