Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 16 en 23 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 995 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse cursus

Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur

 • Verdieping gemeenterecht raads- en griffiewerk
 • Gemeentewet, Kieswet, Wob
 • Alle relevante aspecten praktisch aan bod
 • In 2 dagen bijgeschoold

Inleiding

De functie van (adjunct-)griffier kent veel aspecten. Eén hiervan betreft het correct toepassen van de Gemeentewet en daaraan verwante wetten, waar het de gemeenteraad betreft. Zowel tijdens als buiten de raads- en commissievergadering komen regelmatig situaties voor waarover de Gemeentewet bepalingen bevat. Niet zelden moet in een split-second worden gehandeld, denk in dit verband aan het tijdens de raadsvergadering staken van stemmen of het herkennen van een amendement als zodanig. De griffier moet het raadslid kunnen adviseren over hoe te handelen bij belangenverstrengeling in relatie tot het wel of niet uitbrengen van zijn stem tijdens de raadsvergadering.


De (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Dit betekent dat zij moeten zijn toegerust met adequate toepassingsgerichte kennis van Gemeentewet en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Kieswet en de Wet openbaarheid van bestuur.

 

Inhoud en resultaat

Voor bovenstaande doelgroep is een speciale op maat gesneden cursus ontwikkeld. Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig op verantwoorde wijze toepassing te geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.

De cursus duurt twee dagen. Aan het eind van de eerste cursusdag krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht mee, waarin herkenbare (juridische) praktijksituaties zijn verwerkt. Bij aanvang van de tweede cursusdag zal de uitwerking worden besproken.

Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld. Ook is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen (juridische) praktijksituaties.

Deze cursus is meer een verdiepingscursus, waarbij wordt uitgegaan van HBO/WO-werk- en denkniveau van de deelnemers.

 

Doelgroep

De cursus bestemd voor raadsgriffiers, adjunct-griffiers en raadsadviseurs. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden en andere geïnteresseerden in het (praktisch) Gemeenterecht.


Programma

 • Plaats en positie van de gemeenteraad, zoals vastgelegd in Grondwet en Gemeentewet
 • De gemeentelijke bestuursorganen, de wijze van benoeming en ontslag
 • De gemeenteraad als hoofd van de gemeente: wat betekent dit in de verhouding met het college en de burgemeester
 • Nevenfuncties, onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen
 • Praktische toepassing van recente rechtspraak over belangenverstrengeling en het wel of niet uitbrengen van een stem tijdens de raadsvergadering
 • Geheimhouding, de wijze waarop deze ontstaat en wordt opgeheven, en de verhouding met de Wet openbaarheid van bestuur
 • Juridische aspecten van de raadsvergadering: organisatie en quora
 • Staatsrechtelijke aspecten van coalitie en oppositie
 • De burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad
 • Verschillen tussen gemeenteraad en raadscommissie
 • De betekenis van de vertrouwensband tussen college en raad(smeerderheid)
 • De gereedschapskist voor raad en raadslid
 • Rechtspositionele aspecten van het raadslidmaatschap
 • Juridische aspecten van eigentijdse inrichting van raads- en commissievergadering
 • Juridische risico’s
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers


Docent

De docent is de heer mr. Olaf Schuwer, (zelfstandig gevestigd) bestuursrechtjurist in hart en nieren. Hij is zelf bijna 30 jaar werkzaam geweest in de dagelijkse overheidspraktijk en weet als geen ander wat er speelt bij griffiers en gemeenteraden.


 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en bijlagen ontvangt u tevens het boek Gemeenterecht in de praktijk als naslagwerk.
Bij deze cursus is, in tegenstelling tot onze andere cursussen geen MemoTrainer en dossier Omgevingsweb Professional beschikbaar.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 10 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


Evaluaties

 • Een 10 ! Lekker praktisch, concreet en veel ruimte voor eigen inbreng
 • Geweldige cursus!
 • Prettig dat ingekomen casussen behandeld worden
 • Docent heeft goede, actuele kennis

Korting en professionaliseringsfonds VvG

Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet icm met andere kortingen).

Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag. Dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.