Update Awb | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 12 december 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Update Awb


Bezien vanuit de praktijk

 • In een dag weer helemaal bij
 • Actuele en relevante jurisprudentie, signaleren van trends
 • Knelpunten helder toegelicht
 • Thematisch gerangschikt
 • Praktisch gebracht, met ruimte voor uw eigen casus
 • Met boek Bestuursrechtspraak op thema

 

Inleiding

Steeds weer nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak over het belanghebbendebegrip, handhavingsbeleid, invordering verbeurde dwangsom, schadevergoeding, beleidsregels, belanghebbende – relativiteitseis, (kosten) bestuursdwang, status handhavingssanctie, vertrouwensbeginsel, beslissing op bezwaar, besluitbegrip, verklaring van geen bedenkingen. Ook afgelopen periode heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van zich doen spreken met opvallende en opmerkelijke uitspraken. 
Kennis hiervan is onontbeerlijk voor een vlekkeloze toepassing van het algemeen bestuursrecht in de dagelijkse praktijk.

Wekelijks geeft de Afdeling bestuursrechtspraak interessante en relevante uitspraken over tal van verschillende onderwerpen. Het is lastig om dit continu bij te houden en te linken aan bestaande jurisprudentie. Het blijkt dat de (gemeentelijke) bestuurspraktijk steeds weer aanloopt tegen concrete vragen als: hoe moet in dit geval de Awb worden toegepast? Wat staat in de wet, en wat zegt de rechtspraak? 
Kennisachterstand van jurisprudentie is een potentieel juridisch en financieel risico.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft op praktische wijze invulling aan de behoefte aan permanente kennisupdate. Het behandelt alle recente en opvallende jurisprudentie. Dit alles bezien vanuit het belang voor de dagelijkse (bestuurs)praktijk.
Gebruik wordt daarbij gemaakt van het actuele boek Bestuursrechtspraak op thema, waarin de Afdelingsrechtspraak op overzichtelijke wijze in kaart is gebracht.

Opzet cursus

De cursus is thematisch opgezet. De volgende thema’s zullen dit keer worden behandeld:
 • handhavingsbeleid
 • invordering verbeurde dwangsom
 • schadevergoeding, en de competentieverdeling tussen bestuursrechter en gewone rechter
 • beleidsregels
 • belanghebbende – relativiteitseis
 • (kosten) bestuursdwang
 • status handhavingssanctie
 • vertrouwensbeginsel, en de nieuwe benadering van de Afdeling hierin
 • inhoud beslissing op bezwaar
 • besluitbegrip
 • verklaring van geen bedenkingen
 • actuele ontwikkelingen
 • vragen van deelnemers

Elk thema wordt op praktische wijze behandeld, waarbij wetgeving en rechtspraak met elkaar zijn vervlochten. Leidraad bij het selecteren van uitspraken wordt gevormd door het belang voor de praktijk. Het accent ligt op recente uitspraken.

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer een voor zijn praktijk helder, actueel en afgerond beeld van de geldende Awb-rechtspraak en weet hij zij de stand van zaken van de bestaande wettekst en de komende wetswijzigingen.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen, juridische adviseurs, administratief-juridische medewerkers, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers (accent op bezwaar- en beroepszaken in het omgevingsrecht ). Zij zijn werkzaam bij overheden (met name gemeenten), advocaten en gespecialiseerde (juridische) adviesbureaus. De cursus is verder interessant voor leden van de commissies bezwaarschriften.


Programma

09.30 Opening, introductie, kennismaking

09.40 Overzicht stand van zaken ontwikkeling Awb

10.00 Bespreking jurisprudentie blok I

10.50 Pauze

11.10 Bespreking jurisprudentie blok II

 

12.30 Lunch

 

13.15 Casusbehandeling, gebaseerd op een dwarsdoorsnede uit opvallende Afdelingsuitspraken

14.40 Pauze

15.00 Bespreking jurisprudentie blok III

16.00 Afronding en evaluatie

16.30 Sluiting


Docent

De docent is de heer mr. Olaf Schuwer, (zelfstandig gevestigd) bestuursrechtjurist in hart en nieren. Zelf bijna 30 jaar werkzaam geweest in de dagelijkse overheidspraktijk, weet hij als geen ander welke uitspraken relevant zijn voor genoemde doelgroepen. Vanaf het begin van de Awb heeft hij allerhande cursussen hierover ontwikkeld en verzorgd, waarbij wetgeving en rechtspraak met elkaar vervlochten werden behandeld. Ook beschikt hij over een unieke jurisprudentie-database, waaruit tijdens de cursus zal worden geput. Korting

Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heerft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Bestuursrechtspraak op thema als naslagwerk


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder bij onderdeel PE-punten.