Juridische aspecten van energie-infrastructuur | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Juridische aspecten van energie-infrastructuur


kabels en leidingen in de energiesector

 • In 1 dag alle relevante juridische aspecten
 • Specifieke problematiek
 • Positie netbeheerders, eigendom, kaders voor verplaatsen, graafschades, WION
 • Ook duurzame energieprojecten
 • Voor de jurist, beleidsmedewerker, projectleider

Inleiding

Voor het aanleggen en verplaatsen van kabels en leidingen in de ondergrond gelden veel verschillende regels. Er is nu eenmaal geen uniforme regeling voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen en dan met name de energie-infrastructuur. Dit is lastig voor de vele gebruikers van de ondergrond, want wat geldt er nu waar en wanneer?

U hoeft niet alles precies te weten, daar zijn specialisten voor, maar u moet wel kunnen meepraten met die specialisten en uitvoerders, zodat u uw werk goed kunt doen.

Inhoud en resultaat

Deze cursus schept helderheid in deze complexe materie. Het biedt een overzicht van alle juridische aspecten die komen kijken bij het werken in de ondergrond, toegespitst op de energiesector. Het is dus geen algemene cursus over kabels en leidingen, maar een cursus die gericht is op de energie-infrastructuur met zijn specifieke problematiek.

Aan bod komen onder meer:
 • de regels voor aanleg van kabels en leidingen,
 • de bijzondere positie van netbeheerders,
 • het eigendom van kabels en leidingen,
 • de kaders voor (de vergoeding van de kosten van) het verplaatsen van kabels en leidingen,
 • graafschades en
 • de WION.

Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de infrastructuur die is benodigd voor duurzame energieprojecten.

Na afloop van de cursus heeft u een goed beeld van alle juridische aspecten van energie-infrastructuur.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die als jurist, beleidsmedewerker, projectleider of anderszins te maken heeft met energie-infrastructuur.

Om preciezer te zijn:
 • Bedrijfsjuristen en overheidsjuristen die te maken hebben met de aanleg en verplaatsing van (energie-)infrastructuur
 • Projectleiders werkzaam bij netwerkbeheerders
 • Projectleiders bij aannemers/grondroerders
 • Projectleiders bij elektriciteitsproducenten
 • Kleine lokale energiebedrijven
 • Eigenaren particuliere netten, zoals recreatieparken, ziekenhuizen en industrieparken
 • Medewerkers overheden: projectleiders openbare werken/beheer, projectleiders duurzaamheid, vergunningverleners/handhavers, beleidsmedewerkers

Programma

Introductie

 • Aanleg van infrastructuur in de geliberaliseerde energiemarkt
 • Regulering Nederlandse Mededingingsautoriteit
 • Zelfregulering door netbeheerders / technische codes
 • Wat is gereguleerd? (en wat niet?)
 • Particuliere netbeheerders
 • Actuele ontwikkelingen in wetgeving en beleid (STROOM)

Juridische aspecten energie-infrastructuur

 • Aanleg, verplaatsing en beheer
  • Openbare gronden: vergunningensystematiek
  • VNG-modelverordening kabels en leidingen
  • Provincies en waterschappen
  • Particuliere gronden (o.a. agrariërs en particuliere grondbezitters)
  • Belemmeringenwet Privaatrecht
  • Verleggen kabels en leidingen: wie betaalt?
  • Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad
  • (Afschaffing van) precariobelasting
  • Bodem en ondergrond: actuele wetgevings- en beleidsontwikkelingen (o.a. Omgevingswet en Structuurvisie Ondergrond-STRONG)
  • Eigendom en kadastrale registratie
 • Veiligheid en toezicht
  • MR Kwaliteitsaspecten netbeheer/veiligheidsmanagement
  • Toezicht NMa (Energiekamer) en Staatstoezicht op de Mijnen
  • Buisleidingen en externe veiligheid
  • Toezicht Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Grondroerdersregeling (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)
  • Toezicht Agentschap Telecom
 • Aansprakelijkheid bij graafschades
  • Storingen (compensatievergoedingen)
  • Ongevallen/graafschade
  • Praktijkcases
Duurzame energie
 • Lokale duurzame energieopwekking (o.a. Smart Grids)
 • Windenergie: aansluiting op lokale elektriciteitsnetten
 • Biogas en groen gas (buiten gereguleerde domein: aanleg, beheer, onderhoud, veiligheid)
 • Zonne-energie
 • Warmtenetten
 • Gesloten distributiesystemen (GDS)/Directe lijnen

Docenten

Mr. drs. F.J. (Jos) Webbink (1968) is advocaat bij Gaastra advocaten. Zijn praktijk bevindt zich op het terrein van het energierecht, infrastructuur (met name kabels en leidingen) en algemeen bestuursrecht. In zijn praktijk adviseert Jos (particuliere) netbeheerders, telecombedrijven, energieproducenten, grote energieverbruikers en aannemers over de bovengenoemde rechtsgebieden. Hij vertegenwoordigt hen regelmatig bij verschillende (lokale) overheden en rechterlijke colleges. Jos spreekt regelmatig op conferenties over juridische aspecten van (ondergrondse) infrastructuur en energierecht. Hij publiceert in vlakbladen en is redactiesecretaris van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht. Hij lid van de Vereniging voor Administratief Recht (VAR), de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER). In 2013 verschijnen in de serie Tekst & Commentaarcommentaren van zijn hand op de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en op Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet (aanleg en verplaatsing telecommunicatie-infrastructuur).

Jos geeft de cursus samen met Pierrette Gaasbeek, advocaat bij Gaasbeek Legal.


 

Cursusmateriaal

Voor deze cursus is in tegenstelling tot onze andere cursussen geen memotrainer beschikbaar maar u kunt er uiteraard wel voor kiezen de hand-outs digitaal, dan wel in papier versie te ontvangen. De papieren hand-outs ontvangt u op de cursus.

Tevens ontvangt u de wettenbundel Energierecht.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.