Agenda

Print deze pagina

Bestuursrecht

Overzicht cursussen

Update Awb
12 december 2017 | Utrecht
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
16 en 23 november 2017 | Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
2 november 2017 | Utrecht
Nadeelcompensatie
28 september 2017 | Utrecht
Doorwerking Awb in omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany |
Update Wob en Wet Open Overheid
20 maart 2018 | Utrecht
Permanente bewoning van recreatiewoningen
7 november 2017 | Utrecht
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany |
Juridische aspecten van energie-infrastructuur
Alleen op aanvraag als incompany |