Data:
 • 24 april 2018
Tijden:
 • 13.30 uur - 17.00 uur
Locatie:
 • Amsterdam
Prijs:
 • € 395 (ex. btw)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Middagcursus

Zorgplicht onder de Wft: dit moet u weten


 • Zorgplicht onder de Wet financieel toezicht (Wft)
 • Inzicht in de werking en de strekking van de zorgplicht
 • Actuele ontwikkelingen van de toezichthouder
 • In kort bestek van een middag


Aanleiding

Zorgplicht speelt binnen de financiële sector een belangrijke rol. Hoe moet worden omgegaan met klanten? Wat mogen uw klanten verwachten? Welke verwachtingen heeft de toezichthouder?

Deze cursus geeft u inzicht in de werking en de strekking van de zorgplicht. Ook krijgt u de belangrijkste actuele ontwikkelingen van de toezichthouder en in de jurisprudentie. Er wordt gewerkt met voorbeelden. Na deze cursus kunt u met vernieuwde blik aan de slag met de zorgplicht.

 

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • Achtergrond en strekking zorgplicht
 • Zorgplicht en het toezicht van de AFM
 • Belangwekkende jurisprudentie

Aan het einde van de middag heeft u een goed beeld van de zorgplicht onder de Wft en kunt u de opgedane kennis goed toepassen in de praktijk.


Doelgroep

De cursus is met name geschikt voor:

 • juristen en compliance officers werkzaam bij financiële instellingen
 • advocaten die zich op het gebied van het financieel toezicht begeven of overwegen dat te gaan doen
 • compliance officers en andere geïnteresseerde juristen

Programma

Tijdens deze middagcursus worden onderstaande onderwerpen uitvoerig besproken:

 • Essentie zorgplicht
 • Know your customer
 • Nazorg
 • Zorgplicht zakelijke partijen
 • Zorgplicht voor derden
 • Jurisprudentie

Docent

Mr. Noëlle Wijnstekers, Hart advocaten (www.hartadvocaten.nl). Zij heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezicht. Sinds 1999 is zij werkzaam geweest als advocaat, zowel in de traditionele advocatuur, het bedrijfsleven (banken en verzekeraars) als bij de toezichthouder (AFM). Haar aandachtsgebieden zijn de regulatory practice (met onderwerpen zoals zorgplicht, MiFID, marktmisbruik, emissies en beleggingsinstellingen) en litigation (zowel civielrechtelijk als tegen de AFM en DNB).Evaluaties:

 • Erg actueel, deskundige docent!
 • Goede docent. Veel kennis en spreekt rustig, ruimte voor interactie

Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met achtergrondmateriaal. Dit materiaal bevat literatuur over de te bespreken onderwerpen.

Studiepunten en -uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 3 PO-punten kunt rekenen.
Overige deelnemers kunnen 3 studie-uren rekenen.


In samenwerking met: