Zekerheden in concernverband en MKB | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Zekerheden in concernverband en MKB


 • In één dag inzicht in de meest relevante zekerheidsinstrumenten
 • Hoofdelijkheid en borgtocht
 • 403 hoofdelijkheidsverklaringen
 • Letters of comfort
 • Achtergestelde leningen
 • Praktisch en ruimte voor eigen vragen

Inhoud en resultaat

Deze cursus biedt een intensieve behandeling van de belangrijkste zekerheidsinstrumenten in de handels- en financiële praktijk in concernverband en het MKB, met de positie van de DGA (directeur grootaandeelhouder) als borg/garant.
Het is een complex rechtsgebied dat in de praktijk en rechtspraak voortdurend in beweging is. Hierbij wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de conflicterende belangen van betrokken partijen (‘zekerheid voor de een is een risico voor de ander’).

De cursus is praktijkgericht en voorzien van vele voorbeelden en teksten. Met de behandeling van de meest recente rechtspraak is men weer volledig op de hoogte op dit complexe gebied.

U kunt uw eigen praktijkvragen inbrengen.

 

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor:

 • juristen en financiële specialisten werkzaam bij financiële instellingen (banken, beleggingsinstellingen, verzekeraars, etc.), het MKB en grote ondernemingen
 • advocaten financieel- en ondernemingsrecht
 • andere geïnteresseerde juristen

Programma


Hoofdelijkheid en borgtocht
 • wanneer hoofdelijkheid, wanneer borgtocht
 • intern regres in groepsverband
 • informatieplicht
 • borgtocht en de valkuil van art. 1:88 BW (toestemmingsvereiste)
 • borg/dga/parent verkoopt de aandelen
 • hoe vermindert de dga/borg het risico
 • executie en particulieren
 • clausules en trends

403 hoofdelijkheidsverklaringen

 • in welke situaties en wat zijn de motieven
 • aard en reikwijdte van de aansprakelijkheid
 • temporele werking
 • intrekking en beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid
 • de ‘vergeten’ intrekking na verkoop dochter

Letters of comfort

 • motieven en gebruik in de praktijk
 • van ‘soft’ naar ‘hard’; welke zekerheid, welk risico
 • ‘going concern’  verklaringen
 • ‘vermogensinstandhouding’ verklaringen

Achtergestelde leningen

 • wanneer achterstelling
 • achterstelling vóór faillissement
 • achterstelling bij faillissement
 • diverse clausules en teksten

Docent

Mr.dr. Roeland Bertrams (1948) is sinds 1 september 2007 op parttime basis als advocaat verbonden aan de praktijkgroep Ondernemingsrecht, in het bijzonder Banking & Finance en Insolventie & Herstructurering bij AKD. Voordien werkte hij 17 jaar bij Clifford Chance. Tot 2014 was Roeland voorts op parttime basis als universitair docent verbonden aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit. Hij geeft voorts voor enige organisaties gespecialiseerde cursussen op zijn expertise gebieden.
Roeland is expert op het gebied van bank- en financieel recht, im- en exportfinanciering, persoonlijke en zakelijke zekerheden, internationaal contracteren, internationaal privaatrecht en (internationaal) insolventierecht. Roeland heeft talloze artikelen, publicaties en boeken op zijn naam, waaronder  het standaardwerk 'Bank Guarantees in International Trade' en 'Overeenkomsten in het Internationaal Privaatrecht en het Weens Koopverdrag'. Hij is redacteur/medewerker van diverse tijdschriften en veelvuldig docent/spreker bij binnen- en buitenlandse cursussen, seminars, congressen, etc. Voorts maakt Roeland deel uit van de Banking Commission van de ICC  (International Chamber of Commerce).

Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en achtergrondmateriaal. Dit materiaal bevat achtergrondliteratuur en andere relevante zaken over de te bespreken onderwerpen. U kunt dit zo nodig digitaal ontvangen.

Studiepunten en -uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 6 PO-punten kunt rekenen.
Overige deelnemers kunnen 6 studie-uren rekenen.