Financieel toezicht in vogelvlucht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 16 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Amsterdam
Prijs:
 • € 595 (ex. BTW / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Financieel toezicht in vogelvlucht


De Wft in a day

 • De laatste jaren een niet aflatende stroom van nieuwe financieel toezichtregelgeving
 • Financieel toezichtrecht enorm complex geworden
 • Deze cursus brengt structuur aan in de wirwar van toezichtregelgeving
 • Met deze 1-daagse cursus bent u bovendien weer up-to-date
 • Zodat u financieel toezichtsaspecten tijdig kunt signaleren en in de juiste context kunt plaatsen


Aanleiding

De Wet op het financieel toezicht (Wft) trad in 2007 in werking. Toen was deze wet al behoorlijk ingewikkeld. Sindsdien heeft de financieel toezichtwetgeving zo’n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat de Wft een buitengewoon complexe wet is geworden die bovendien een breed scala aan instellingen en activiteiten reguleert. De vorig jaar in werking getreden AIFMD en de ophanden zijnde MiFID II regelgeving zijn hier voorbeelden van. Deze cursus zorgt ervoor dat u alle ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen en mogelijke toezichtissues binnen uw organisatie zodoende kunt herkennen.

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:
 • inhoud en de structuur van de Wft, waarbij onder meer de rolverdeling AFM/DNB aan bod komt;
 • de belangrijkste soorten marktpartijen en activiteiten die door de Wft worden gereguleerd, zoals banken, beleggingsinstellingen (AIFMD), beleggingsondernemingen (incl. MiFID II) en betaaldienstverleners;
 • voorts worden enkele onderwerpen behandeld die alle financiële ondernemingen raken en die recent veel aandacht hebben gekregen, zoals de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing van personen, de bankierseed en de regels omtrent beloningen in de financiële sector;

De cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichtsaspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen. De cursus is géén verdiepingscursus. Dat betekent dat de verschillende onderdelen goed, maar relatief kort worden behandeld.

Een praktische benadering staat voorop. Er wordt gewerkt met hulpmiddelen zoals stroomschema’s en casussen.

Programma


Totaalbeeld van het financieel toezichtrecht
 • Wat wordt wel door de Wft bestreken en wat niet?
 • Welke financieel toezichtregelgeving is er nog meer, buiten de Wft?
 • Inhoud en structuur van de Wft; hoe zit de wet in elkaar? Wat doet AFM en wat doet DNB?

Behandeling belangrijkste soorten marktpartijen en activiteiten die door de Wft worden gereguleerd

 • banken (incl CRD IV en CRR)
 • verzekeraars (incl. Solvency II)
 • betaaldienstverleners
 • financiëledienstverleners
 • beleggingsondernemingen (incl. MiFID II)
 • beleggingsinstellingen (AIFMD)
 • uitgevende instellingen (die effecten in de zin van de Wft uitgeven)

Enkele onderwerpen die alle financiële ondernemingen raken

 • betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsingen van personen
 • bankierseed
 • regulering van beloningen in de financiële sector

Toezicht en handhaving

 • handhavingsinstrumentarium AFM en DNB

Docenten


Deze cursus kent twee docenten:

Mr. Rosemarijn Labeur
, Finnius advocaten (www.finnius.nl)
Zij heeft ruime expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht. Sinds 2005 houdt zij zich als advocaat met het financieel toezichtrecht. Zij focust zich op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Daarnaast is zij gespecialiseerd in de regulering van financiële dienstverlening, zoals kredietverstrekking en verzekeringsbemiddeling. Rosemarijn adviseert nationale en internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels op hun business. Dat betreft zowel vraagstukken van markttoetreding als van doorlopende compliance.
Rosemarijn treedt regelmatig op als spreker over toezichtrechtelijke onderwerpen, zoals MiFID II en de AIFMD. Zij was in 2010 en 2012 co-auteur van de ‘Kroniek Financieel Toezichtrecht’ die om het jaar in het Nederlands Juristenblad verschijnt. Rosemarijn is ook co-auteur van de eerste druk van het boek ‘Hoofdlijnen Wft’ dat in 2011 bij Kluwer is verschenen.
Mr. Pien Kerckhaert
, Finnius advocaten (www.finnius.nl)
Zij is een specialist op het gebied van het financieel toezichtrecht. Sinds 2005 houdt zij zich bezig met het financieel toezichtrecht. Ze beschikt over diepgaande kennis van en ervaring met de regelgeving voor beleggingsondernemingen (MiFID) en financiëledienstverlening zoals kredietverstrekking en verzekeringsbemiddeling. De laatste jaren heeft zij een bijzondere interesse opgedaan in en ervaring opgebouwd met het toezicht op verzekeraars, zoals de eisen voortvloeiend uit Solvency I en Solvency II.
Pien studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, en heeft in 2009 de Grotius specialisatie-opleiding Effectenrecht met goed gevolg afgerond. Naast diverse andere publicaties is Pien co-auteur van de eerste druk van het boek ‘Hoofdlijnen Wft’ dat in 2011 bij Kluwer is verschenen.Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en achtergrondmateriaal. Dit materiaal bevat diverse inleidende literatuur over de te bespreken onderwerpen en een overzicht met suggesties voor verdiepende literatuur.

Studiepunten en -uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 6 PO-punten kunt rekenen.
Overige deelnemers kunnen 6 studie-uren rekenen. 


In samenwerking met:


Evaluaties:

 • Echt een TOP cursus!
 • Goede presentatie