Clearing en Settlement | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 31 mei en 7 juni 2018
 • Module 1 Clearing 31 mei
 • Module 2 Settlement 7 juni
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Amsterdam
Prijs:
 • € 999 Losse module € 595 (ex btw)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina

Clearing en Settlement


Clearing en Settlement in ogenschouw genomen

 • 31 mei (Clearing) en 7 juni (Settlement) 2018
 • Na deze 2-daagse cursus bent u volledige op hoogte van alles aspecten rondom clearing en settlement
 • Overzicht van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van het giraal effectenverkeer
 • De cursus heeft een praktische insteek
 • Beide modules zijn ook los te volgen
 • Inclusief lunch

Module Clearing

 • Het clearingproces in zowel juridische als praktische zin
 • Internationale aspecten en ontwikkelingen, inclusief MiFID II
 • Voorbeeldcasus

Aanleiding

Clearing staat sinds de crisis in 2008 op de prioriteitenlijst van alle toezichthouders en er hebben zich behoorlijke veranderingen voorgedaan.

Clearing vindt plaats bij de afwikkeling van een transactie in financiële instrumenten. Het is een proces waarbij leverings- en betalingsverplichtingen voor de betrokken partijen tot stand komen, en waarin veelal verrekening of saldering plaatsvindt.

Inhoud en resultaat

In deze module wordt aan de hand van een transactie in financiële instrumenten besproken hoe die transactie in de praktijk wordt gecleared en op welke wijze het clearingproces in juridische zin, vorm wordt gegeven. Daarbij wordt bekeken wat de functie is van de clearinginstellingen en van de centrale tegenpartijen.

Tevens zal aandacht worden besteed aan de vergunningplicht voor clearinginstellingen onder de Wft. Niet alleen zal gekeken worden naar de Nederlandse situatie, maar ook zal aandacht worden besteed aan internationale aspecten van het clearen, zoals het clearen van transacties voor beleggers en handelaren op meerdere buitenlandse beurzen en andere handelsplatformen. Ook wordt aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen, inclusief de gevolgen van MiFID II voor clearing. Daarnaast zal de Verordening betreffende OTC-derivatenhandel, centrale clearing en transactieregisters (EMIR) worden besproken, met name op welke manier  de bepalingen inzake vermogensscheiding (segregation) en portabiliteit (portability) van posities in de praktijk doorwerken.

Een praktische benadering staat voorop. Er wordt gewerkt met hulpmiddelen zoals stroomschema’s en een voorbeeldcasus.

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet u hoe clearing is georganiseerd
 • Kunt u de ontwikkelingen in de juiste context plaatsen
 • Heeft u een helder beeld van clearing in Nederland en Europa vandaag de dag.

Module Settlement

Van Wge naar T2S en CSDR

 • De laatste jaren maakt settlement een enorme ontwikkeling door
 • Lokaal settlement wordt steeds meer Europees settlement

Aanleiding

Zowel settlement als de Wet giraal effectenverkeer ondergaan de laatste jaren behoorlijke veranderingen. Alhoewel de Wge zelf niet direct settlement regelt, is het wel de basis voor giraal effectenverkeer in Nederland. Mede door Europese initiatieven zoals Target2Securities en de CSD Verordening, wordt settlement nu echter meer en meer Europees georiënteerd.

Deze cursus zorgt ervoor dat u leert hoe het giraal effectenverkeer georganiseerd is, ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen en een helder beeld krijgt van settlement in Nederland en Europa vandaag de dag.

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

 • begrippen, inhoud en systematiek van de Wge, waaronder het onderscheid tussen verzameldepot en girodepot;
 • de belangrijkste diensten die door een het centraal instituut worden aangeboden, te weten bewaring, beheer en afwikkeling van effecten;
 • voorts worden enkele onderwerpen behandeld die specifiek het aspect settlement raken en die recent veel aandacht hebben gekregen, zoals de Finaliteitsrichtlijn, T2S en CSDR;
De cursus beoogt te bereiken dat de cursisten inzicht krijgen in hoe het giraal effectenverkeer zowel praktisch als juridisch in Nederland is vormgegeven en wat er allemaal bij settlement komt kijken. De cursus is géén verdiepingscursus. Dat betekent dat de verschillende onderdelen goed, maar relatief kort worden behandeld.

Een praktische benadering staat voorop. Er wordt gewerkt met hulpmiddelen zoals stroomschema’s en een voorbeeldcasus.

Doelgroepen

De cursus is met name geschikt voor:

 • juristen werkzaam bij financiële ondernemingen, beurzen en toezichthouders
 • advocaten die zich bezighouden met het effectenrecht
 • juristen werkzaam op het gebied van of met interesse voor clearing en settlement

Programma

Deze interactieve cursus geeft een inleiding in het clearing- en settlement proces. Waarbij theorie en actualiteiten worden afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

Programma Clearing

 • Hoe is clearing georganiseerd?
 • Waarvoor dient het?
 • Hoe is het ontstaan?
 • De functie van clearinginstellingen en centrale tegenpartijen
 • De techniek van clearing
 • Toezicht
 • De vergunningplicht
 • Zekerheden
 • Internationale aspecten
 • Verordening betreffende OTC-derivatenhandel, centrale clearing en transactieregisters (EMIR)
 • Actuele ontwikkelingen, inclusief de gevolgen van MiFID II voor clearing

Programma Settlement

Wat is settlement:

 • Bewaring (depository) – uitgifte, deponering
 • Beheer (custody) – corporate actions, betalingen
 • Afwikkeling (settlement) - de (I)CSD, ESES en Europees settlementplatform T2S
 • Inhoud en ontwikkeling van de Wge
 • Structuur en begrippen
 • Verzameldepot, girodepot, vermogensscheiding
 • Giralisatie, centralisatie, immobilisatie, dematerialisatie
 • Identificatie van aandeelhouders
 • Aanverwante onderwerpen
 • Toezicht op het centraal instituut
 • Settlement finality
 • Toekomst Europees settlement
 • CSDR

Docenten


De module Clearing wordt gegeven door:


Mr. Gijs van Leeuwen, Norton Rose Fulbright LLP

Gijs is partner bij het wereldwijde advocatenkantoor Norton Rose Fulbright in het Banking en Finance team. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van clearing en settlement. Zijn cliënten zijn banken, handelaren, handelsplatformen, clearing members en CCPs.

Mr. Floortje Nagelkerke, Norton Rose Fulbright LLP

Floortje is partner bij het wereldwijde advocatenkantoor Norton Rose Fulbright in het Banking en Finance team. Zij houdt zich exclusief bezig met financiële toezichtswetgeving, waaronder het toezichtskader voor clearing en settlement. Haar cliënten zijn banken, handelaren, handelsplatformen, clearing members en CCPs. Floortje heeft ruim 4 jaar als jurist bij de AFM gewerkt, tevens op het gebied van clearing en settlement.

De module Settlement wordt gegeven door:


Mr. Charlotte Kranendonk, ING

Charlotte heeft van 2011 tot 2017 als bedrijfsjurist voor Euroclear Nederland, het centraal instituut op grond van de Wge, en Euroclear Bank, de ICSD, gewerkt. Daarvoor heeft zij ervaring opgedaan als advocaat op het gebied van financieel en insolventierecht alsmede als bedrijfsjurist bij een beheerder van een aantal beleggingsinstellingen. Charlotte heeft zich bij Euroclear de wereld van het effectenrecht eigen gemaakt, zowel lokaal als internationaal. Charlotte studeerde aan de Rijks Universiteit Groningen en heeft in 2010 de Grotius specialisatie-opleiding Effectenrecht cum laude afgerond.

Sinds april van dit jaar is Charlotte werkzaam als legal counsel bij ING.

 

Mr. Floortje Nagelkerke, Norton Rose Fulbright LLP

Floortje is partner bij het wereldwijde advocatenkantoor Norton Rose Fulbright in het Banking en Finance team. Zij houdt zich exclusief bezig met financiële toezichtswetgeving, waaronder het toezichtskader voor clearing en settlement. Haar cliënten zijn banken, handelaren, handelsplatformen, clearing members en CCPs. Floortje heeft ruim 4 jaar als jurist bij de AFM gewerkt, tevens op het gebied van clearing en settlement.


Cursusmateriaal

U ontvangt een syllabus met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten en -uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 6 PO-punten kunt rekenen.
Overige deelnemers kunnen 6 studie-uren rekenen.