Data:
 • 14 december 2017
Tijden:
 • 13.30 uur - 17.00 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 345 (exl. btw)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Middagcursus

Verjaring voor vastgoedprofessionals


 • Een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk
 • Wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Na deze middag kunt u een beroep op verjaring verwerpen of juist onderbouwen
Afbeeldingsresultaat voor nrvt


Inleiding

De huidige literatuur schetst een beeld van verjaring dat niet altijd klopt met de praktijk. De wetgeving is soms onduidelijk en rechters lijken elkaar nog al eens tegen te spreken. Dit leidt er toe dat conflicten over verjaring in de praktijk vaak een onjuiste uitkomst kennen: een beroep op verjaring wordt onterecht afgewezen of juist toegekend. Daarnaast wordt er door partijen teveel gecommuniceerd over details die er niet toe doen, hetgeen de afwikkeling enkel stremt.


Inhoud en resultaat

Allereerst wordt stilgestaan bij de theorie. Wat is verjaring en wat is het nut? Wat is bezit en wanneer kwalificeert een situatie als zodanig? Vervolgens zal de praktijk steeds verder worden geïncorporeerd aan de hand van vragen als: Wat is goede trouw en waarom is de verkrijging te goeder trouw zo belangrijk bij de aankoop van een pand? Kan een verhuurder zich op verjaring beroepen? En wat is nu precies het verschil tussen het recht van erfdienstbaarheid, recht van buurweg en recht van uitweg?

De cursus is interactief, dus er is ook veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen (van tevoren) hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen. Deze zullen vervolgens tijdens de middag worden behandeld.


Doelgroep

De cusus is bestemd voor:

 • Taxateurs en makelaars
 • Projectontwikkelaars
 • Bouwers/aannemers
 • Beleggers
 • Vastgoedadviseurs
 • Makelaars
 • Woningcorporaties

Programma

Tijdens deze cursusmiddag worden onderstaande onderwerpen besproken:
 • Achtergrond verjaring
 • Kwalificatie van het gebruik als bezit of houderschap
 • Goede trouw en haar kansen
 • Bezit en de uiterlijke feiten
 • Bezit en de intentie
 • Verjaring en verhuur
 • Hoe kan men verjaring stuiten?


Docent

mr. Martijn Meijerman is eigenaar van Meijerman Verjaringsadvies. Daarmee ondersteunt hij organisaties bij de behandeling van ongeregistreerd grondgebruik en verjaring. De academische kennis en ervaring leidt tot een heldere visie. Hierin staat de dialoog centraal en vormt maatwerk het uitgangspunt. Voorbeelden van cliënten en partners zijn: Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Dirkzwager advocaten & notarissen, ProRail, Het Utrechts Landschap en Waterschap Rijn en IJssel.

Meijerman Verjaringsadvies | Verjaring grond | Ongeregistreerd grondgebruik


Cursusmateriaal

U ontvangt een syllabus met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.


Studie-uren

De deelnemers kunnen 3 studie-uren rekenen