Stedelijke herverkaveling | Berghauser Pont Academy

Data:
 • nieuwe datum zsm bekend
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 incl.lunch (excl. BTW)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina

Stedelijke herverkaveling


Stedelijke herverkaveling

 • Stedelijke herverkaveling als instrument
 • Het hoe, waarom en wanneer van stedelijke herverkaveling
 • Voor- en nadelen, succes- en faalfactoren
 • Uitleg financiële verrekening
 • (Privaatrechtelijke) juridische aspecten
 • Stedelijke herverkaveling in het huidige stelsel en onder de Omgevingswet
 • Uitgebreid oefenen aan de hand van een casus

Aanleiding

Momenteel lopen er meer dan honderd initiatieven voor stedelijke herverkaveling en dat is niet voor niets. Het instrument kan bijdragen aan de aanpak van leegstand van winkels en kantoren. Maar ook aan de aanpak van krimp, de ontwikkeling van locaties met versnipperd eigendom en de verplaatsing van functies naar een betere plek. In deze cursus wordt dieper ingegaan op het instrument en de succes- en faalfactoren. Naast de juridische kant van het instrument en de plaats in het ontwikkelingsproces, komt de praktijk uitgebreid aan bod. Er wordt geoefend met een echte casus, zodat de deelnemers ervaren hoe het werkt.


Inhoud en resultaat

De cursus behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie. Ook gaan de cursisten uitgebreid oefenen met een casus.

Na afloop hebben de cursisten een globaal inzicht in:

 • wat het instrument is
 • hoe het past in het huidige en toekomstige wettelijke stelsel
 • wat de voor- en nadelen zijn
 • in welke gevallen het succesvol kan worden toegepast
 • hoe het werkt

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn transformatie en gebiedsontwikkeling en voor belanghebbenden in zo’n gebied, die willen weten of stedelijke herverkaveling een oplossing kan bieden voor de aanpak. Dit kunnen zijn:

 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers van de gemeente
 • eigenaren en andere stakeholders in een gebied waar transformatie aan de orde is

Programma

Ochtendprogramma

Introductie stedelijke herverkaveling

 • Wat is het?
 • Voor- en nadelen
 • Succes en faalfactoren
 • Ervaringen in het buitenland

Huidig publiekrechtelijk stelsel rond stedelijke herverkaveling

 • Bestemmingsplan Wro
 • Anterieure overeenkomst
 • Exploitatieplan
 • Onteigening

Nieuwe stelsel onder de Omgevingswet en verdere uitbouw

 • kavelruil
 • ruilakte
 • koppeling aan andere instrumenten
 • opties voor uitbouw

Privaatrechtelijke aspecten

 • hypotheek
 • andere beperkte rechten
 • huur
 • pacht

Middagprogramma

In de het middag programma wordt een casus behandeld aan de hand van een stappenplan. De casus wordt afgestemd op het aantal deelnemers. De drie onderdelen die worden behandeld:

 1. Casus: wenszitting
 2. Casus: toedelingsvarianten en financiële verrekening
 3. Casus: ruilfase

Docenten

Marc van Geene is Senior projectmanager Ruimte en Advies bij het Kadaster. Hij begeleidt een groot aantal projecten stedelijke herverkaveling in Nederland.Hendrik van Sandick is zelfstandig adviseur grondbeleid en omgevingsrecht (Van Sandick Advies). Hij heeft bij de Ministeries van VROM en I&M gewerkt aan stedelijke herverkaveling en de Omgevingswet.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Voor deze cursus is in tegenstelling tot onze andere cursusen geen memotrainer beschikbaar.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.