Nieuwe Regeling plankosten exploitatieplan | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 28 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
 • € 695 (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Nieuwe Regeling plankosten exploitatieplan


 • Wijzigingen t.o.v. huidige systematiek
 • Inwerkingtreding per 1 april 2017
 • Bedoeld voor het exploitatieplan
 • Met doorwerking naar anterieure overeenkomsten
 • Praktische opzet: tips en trics
 • Doorkijk naar Omgevingswet
 • Alle ins en outs in één dag
 • Door de makers van de Regeling!

Inleiding

De nieuw verschenen Regeling plankosten exploitatieplan is de regeling met betrekking tot de hoogte en de begrenzing van de via een exploitatieplan verhaalbare plankosten. Deze is al per 1 april 2017 in werking getreden. Door de publicatie komt een einde aan de onzekerheid die geleidelijk is ontstaan sinds de regeling in 2010 een internetconsultatie heeft doorlopen, maar nooit van kracht was geworden.

De plankosten betreffen een deel van de totale te verhalen kosten. Het gaat om de kosten van de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van het exploitatieplan. Door de nieuwe regeling verandert t.o.v. de ontwerpregeling uit 2010 onder andere het volgende:

 • De plankosten voor het bouw- en woonrijp maken worden niet meer met een percentage bepaald.
 • De plankosten voor de uitgifte van grond zijn uit de regeling verdwenen.
 • Sommige plankosten, zoals de kosten van een project-assistent, mogen expliciet niet meer doorberekend worden.

Tijd om u op de hoogte te stellen van de inhoud en werking van de regeling.

Inhoud en resultaat

In de cursus wordt u op structurele en praktische wijze door de inhoud van de regeling geleid. Waar liggen de pijnpunten? Waar moet u specifiek op letten? Wat zijn handige tips en trics voor de praktijk? Wanneer moet ik de regeling toepassen en is die ook breder bruikbaar? Kortom, u weet na één dag alle ins en outs van de nieuwe regeling.

Aan het slot wordt ook nog een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet. Op welke wijze landt deze regeling in de Omgevingswet? Dus toekomstgericht: alles wat ik nu leer kan ik ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet toepassen.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor eenieder die met de praktijk van exploitatieplannen te maken krijgt. Dit zijn:

 • Planeconomen
 • Juristen grondzaken
 • Projectleiders grondzaken/vastgoed
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedjuristen en -advocaten
 • Adviseurs ruimtelijke ontwikkeling


Programma

Inhoud regeling

 • De regels
 • Het rekenmodel

Diverse onderwerpen langslopen

 • De vragenlijst: wat is er veranderd en hoe werkt het nu?
 • De productenlijst: wat nog zelf in te vullen en wat niet meer?
 • De verrekening: wie doet wat en hoe rekenen we dat af?
 • De herziening en actualisatie: welke regels wanneer toepassen?
 • De relatie met de grondexploitatie: hoe verwerken we de regeling, en hoe gaat het met herzieningen?

Praktijkcases

 • De standaardcasus: hoe werkt het?
 • Het bouw- en woonrijp maken van een bedrijventerrein
 • Krimp? Sloop/nieuwbouw?
 • Effecten van bijzondere omstandigheden
 • De anterieure overeenkomst
 • U kunt ook zelf praktijkcases inbrengen!

Doorkijk naar Omgevingswet

 • Hoe wordt het geregeld in de Omgevingswet?
 • Kunt u daarop anticiperen?


Docenten

Marlies Krul-Seen is partner bij Twynstra Gudde en heeft een achtergrond als bouwkundige en jurist. Zij adviseert gemeenten, provincies, corporaties en diverse andere partijen binnen het brede spectrum van de Omgevingswet op het gebied van grondbeleid, bedrijfsvoering en samenwerking.Barbara van Hoek is van huis uit planoloog en is sinds 2005 directeur-eigenaar van haar eigen bv, BVH-Ruimte. Hiervoor was zij werkzaam bij Twynstra Gudde, waar zij de ‘plankostenscan’ heeft ontwikkeld. Zij werkt als consultant en projectmanager voor de overheid, corporaties en ontwikkelaars, vaak vanuit een financiële invalshoek.Zij zijn de samenstellers van de nieuwe Regeling plankosten exploitatieplan. Dichter bij komt u niet.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.