Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 27 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (excl. btw / incl. lunch)
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed


 • Inzicht in de juridische aspecten
 • Zowel publiekrecht als privaatrecht
 • Tijdelijk gebruik
 • Oplossingen bieden


Inleiding

In Nederland staat nog steeds veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg. Leegstand is dan ook een belangrijk onderwerp op de politiek-bestuurlij­ke agenda, op zowel nationaal als lokaal niveau. Inmiddels vindt in toenemende mate (succesvolle) transformatie van (bestaand) vastgoed plaats. Hier is regelgeving voor, maar die is verspreid over diverse wetgeving.
Hoe houdt u overzicht en hoe weet u welke regels nu wanneer gelden?


Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed, met als doel een breed overzicht te bieden van de bestaande regelgeving.

De docenten behandelen veel praktische- en innovatieve oplossingen voor leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie. Er wordt niet enkel stilgestaan bij de problemen, maar juist ook bij de oplossingen. Zo­wel publiekrechtelijke als civielrechtelijke aspecten passeren de revue in deze cursus.
De diverse onderwerpen komen langs aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen en (daarnaast) voor iedereen die zich professioneel met leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie bezighoudt: van beleidsmaker tot belegger.

 

Programma

 • Beleid met betrekking tot leegstand en transformatie
 • Leegstandwet en leegstandverordening
 • Diverse publiekrechtelijke aspecten:
  • Ladder voor duurzame verstedelijking
  • Transformatieregelgeving (waaronder de planologische kruimelgevallenregeling)
  • Kostenverhaal bij (binnenstedelijke) projectontwikkeling
 • Diverse civielrechtelijke aspecten, onder meer:
  • exploitatie- of gebruiksverplichting
  • verhandelbare ontwikkelrechten
  • stedelijke herverkaveling
 • Uitvoering van transformatie
 • Tijdelijk gebruik
 • Publiek-private samenwerking
 • Fondsvorming
 • Doorkijk naar Omgevingswet
 • Praktijkcases

Docenten

Marc Wintgens is advocaat en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in complexe bouw- en vastgoedcontracten, projectontwikkeling en PPS-contracten en is onder meer werkzaam voor ontwikkelaars, bouwers, (semi-)overheden en beleggers.

Joost Hoekstra is advocaat en partner bij Straatman Koster Advocaten. Hij is gespecialiseerd in project- en gebiedsontwikkeling, grondbeleid- en exploitatie en omgevingsrecht en is onder meer werkzaam voor ontwikkelaars, bouwers, (semi-)overheden en beleggers.

De docenten zijn auteurs van het boek “Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed”, dat in 2015 bij Berghauser Pont Publishing verscheen.Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Daarnaast ontvangt u het boek Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

Voor deze cursus is in tegenstelling tot onze andere cursusen geen memotrainer beschikbaar. 


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.