Grondbeleid onder de Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 31 oktober en 7 november 2017
Tijden:
 • 09.30 uur - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 1.095,- (incl. lunch / excl. BTW)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse cursus

Grondbeleid onder de Omgevingswet


 • Instrumenten grondbeleid onder de Omgevingswet
 • Samenhang Omgevingswet, ruimtelijke ordening en grondbeleid
 • Voorkeursrecht en onteigening
 • Stedelijke herverkaveling
 • Regeling grondexploitatie (contracten en stok achter de deur)
 • Waar loopt de gemeente tegenaan?
 • Oefenen met de nieuwe instrumenten
 • Hoe pakt het uit voor uitnodigingsplanologie en organische ontwikkeling?
 • Met Joop van den Brand, Hendrik van Sandick en Theo van der Heijde

Aanleiding

In het stelsel van de nieuwe Omgevingswet wordt het instrumentarium voor grondbeleid ingrijpend herzien. Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan en veranderen de procedures bij de omgevingsvergunning. Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.

Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente. De cursist gaat oefenen hoe dat in de praktijk uitwerkt. Daarbij zal blijken dat er nieuwe keuzes, maar ook een aantal vragen en onzekerheden zijn. Vanuit gemeentelijk perspectief wordt ook gekeken naar organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Wordt het eenvoudig beter zoals de wetgever wil?


Inhoud en resultaat

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor locatieontwikkeling onder de Omgevingswet:
 • Omgevingswet en ruimtelijke instrumenten voor locatieontwikkeling.
 • Welke vormen van grondbeleid kunnen worden ingezet in welke situatie?
 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Stedelijke herverkaveling
 • Regeling grondexploitatie en kostenverhaal
 • Oefeningen in de toepassing
 • Uitwerking voor organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Na afloop van deze 2-daagse cursus weet u hoe u aan de slag kunt gaan met uw eigen nieuwe grondbeleid.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij grondbeleid en gebiedsontwikkeling, en die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen:

 • projectleiders
 • medewerkers grondbeleid
 • beleidsmedewerkers RO
 • projectontwikkelaars
 • vastgoedjuristen


Programma

Dag 1: Omgevingswet

Overzicht van de Omgevingswet en ruimtelijke instrumenten
 • Overzicht van de wet en het wetstraject.
 • Kerninstrumenten:
 • Omgevingsvisie
 • Programma
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvergunning
 • RO vertaalt naar grondbeleid en vormen gebiedsontwikkeling

Grondbeleid

 • Ontwikkeling in het grondbeleid
 • Hoe moet dat landen in instrumenten?
 • Vormen van grondbeleid
 • Hoe om te gaan met organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Confrontatie grondbeleid en Omgevingswet

 • Hoe past het nieuwe grondbeleid in de Omgevingswet?
 • Discussie

Voorkeursrecht

 • Grondslagen van het voorkeursrecht
 • De voorkeursrecht procedure
 • Geldingsduur
 • Nietigheidsacties

Oefening met voorkeursrecht

 

Onteigening

 • Onteigeningsgrondslagen
 • Onteigeningsprocedure gemeente
 • Onteigeningsbeschikking
 • Adviescommissie
 • Onteigenings criteria
 • Zelfrealisatie
 • Beroep en hoger beroep
 • Schadeloosstelling
 • Procedure schadeloosstelling

Oefencasus met onteigening


Dag 2 Regeling grondexploitatie en stedelijke herverkaveling


Stedelijke herverkaveling
 • Wettelijke regeling kavelruil
 • Voordelen
 • Geen procesregeling vrijwillige stedelijke herverkaveling
 • Geen regeling gedwongen stedelijke herverkaveling
 • Aanwijzen herverkavelingsgebied
 • Relatie met ruimtelijke ordening
 • Relatie met onteigening
 • Relatie met regeling grondexploitatie

Oefencasus met herverkaveling

Regeling grondexploitatie

 • Hoe grijpen locatieontwikkeling en grondexploitatie in elkaar?
 • Wat is de rol van overeenkomsten?
 • Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit bij contracten
 • Toegevoegde waarde contracten
 • Posterieure overeenkomst
 • Wanneer komt het tot inzet van de stok achter de deur?
 • Bij welke bouwplannenkostensoorten en besluit
 • De uitzonderingen
 • Hoe zit het met “anderszins verzekerd” en kruimelgevallen
 • Exit exploitatieplan: voortaan exploitatieregels en exploitatievoorschriften
 • Looptijd grondexploitatie
 • Waar blijven locatie-eisen en woningbouwcategorieën?
 • Kan een gemeente de regeling van grondexploitatie doorschuiven?
 • Procedure en rechtsbescherming
 • Hoe zit het met de financieel-economische uitvoerbaarheid?

Oefencasus grondexploitatie bij organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Onderdelen exploitatieopzet

 • Kostensoortenlijst
 • Inbrengwaarde
 • Historische kosten
 • Opbrengsten
 • Tijdvak, fasering en koppelingen

Systeem kostenverhaal in het nieuwe stelsel

 • Terminologie
 • Rekenmethodes
 • Nieuw: inbrengwaarde buiten beschouwing laten
 • Nieuw: keuze bij omslagmethode
 • Bieuw: keuze toepassing macro-aftopping

Oefencasus kostenverhaal bij organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Samenvatting, vooruitblik naar implementatie en discussie

 • Wat heeft de gemeente aan het nieuwe stelsel?
 • Hoe gaan organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie?
 • Welke rol heeft grondzaken in de implementatie?
 • Discussie

Docenten

Hendrik van Sandick is zelfstandig adviseur grondbeleid en omgevingsrecht (Van Sandick Advies). Hij heeft bij de Ministeries van VROM en I&M gewerkt aan stedelijke herverkaveling en de Omgevingswet.



Joop van den Brand adviseert overheden over juridische, beleidsmatige en financiële zaken omtrent gebiedsontwikkelingen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast treedt hij regelmatig op als (gast) docent en spreker bij cursussen en opleidingen. In opdracht van het Ministerie van VROM was hij betrokken bij de totstandkoming van onder meer het wetsvoorstel Grondexploitatiewet en co-auteur van de VROM/VNG/VVG uitgave Handreiking Grondexploitatiewet.


Theo van der Heijde
is directeur van Van der Heijden Grondbeleid B.V, gevestigd te Schijndel. Hij adviseert en begeleidt overheden, in het bijzonder gemeenten, op de gebieden grondbeleid, kostenverhaal en ruimtelijke ordening.  Hij geeft adviezen over strategisch grondbeleid en locatieontwikkeling, nota’s grondbeleid, overeenkomsten, kostenverhaal, exploitatieplannen, Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening. Hij is mede-auteur van de boeken ‘jurisprudentiewijzer Grondzaken’ en ‘Grondexploitatie’. Hij is tevens (mede)-auteur van meerdere publicaties en levert regelmatig een bijdrage aan cursussen, lezingen en studiedagen.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 12 studie-uren rekenen.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.