Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 10 april 2018
Tijden:
 • 09.30 uur - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 495 ex. btw / incl. lunch
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus met facultatieve terugkommiddag

Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld


Een verdieping en actualisering van uw kennis
 • Btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties
 • In één dag volledig op de hoogte
 • Met veel praktijkvoorbeelden
 • Actuele ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie
 • Direct toepasbaar in uw praktijk


Inleiding

Bij de verkoop en verhuur van vastgoed komen btw en / of overdrachtsbelasting aan de orde. Zo is de vraag of de overdracht van een onroerende zaak wel of niet is belast met btw. En wat de mogelijkheden zijn om hierin te sturen. Daaraan gekoppeld is de vraag welke gevolgen een dergelijke transactie heeft voor de overdrachtsbelasting. Maar ook bij de vestiging van zakelijke rechten op onroerende zaken en bij verhuur ervan spelen deze vragen een belangrijk rol. 

Inhoud en resultaat

Uiteraard geven wij tijdens deze cursus antwoord op bovenstaande vragen. Wij combineren de theorie met de praktijk zodat u er ook echt iets aan heeft. Naast deze onderwerpen komen tijdens de cursusdag ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de aftrek en herziening van btw, btw-heffing bij servicekosten en leegstand, et cetera. Een uitgebreid overzicht van de onderwerpen staat in het programma.

De theorie kunt u direct in de praktijk gebruiken.

Na de cursus bent u in staat om:

 • De relevante gevolgen voor de btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties te benoemen;
 • Te sturen op fiscale optimalisatie van vastgoedtransacties;
 • Te signaleren wanneer btw en / of overdrachtsbelasting een rol kan spelen en hierop actief in te spelen;
 • De btw-positie van uw (vastgoed)onderneming vast te stellen.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben of krijgen met vastgoed. Dit kunnen zijn:

 • Makelaars, rentmeesters, taxateurs; en
 • Projectleiders of medewerkers van het grondbedrijf bij overheden
 • Beleggers en ontwikkelaars

Voorkennis is niet nodig.


Programma

 

Btw in vogelvlucht

 • Om het btw-systeem te begrijpen

Btw bij vastgoedtransacties

 • Nieuwbouw
 • Bestaande bouw
 • Grond / bouwterrein
 • Optie voor btw-belaste levering
 • Sloopwerkzaamheden

Sloop-, koop- en aannemingsovereenkomsten

 • Hoe het werkt
 • Actuele ontwikkelingen

Verhuur van vastgoed

 • Verhuur
 • Servicekosten

Aftrek van btw op kosten en investeringen

 • Directe kosten
 • Algemene kosten (pro rata)
 • Leegstand

Herziening van btw(-aftrek)


Overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties

 • Juridische en economische eigendomsverkrijging
 • Samenloopvrijstelling btw en ovb
 • Overige vrijstellingen
 • Strafheffing overdrachtsbelasting

Levering openbare voorzieningen en infrastructuur


Docent

Mr. Jayant Rakhan, btw-adviseur voor de vastgoedsector. Jayant is de btw-partner bij accountant- en belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk en adviseert vanuit die rol klanten op het brede gebied van vastgoed. Jayant heeft inmiddels 20 jaar ervaring in de vastgoedfiscaliteit en heeft in die tijd al vele trainingen gegeven. Daarnaast schrijft hij ook regelmatig artikelen in vakliteratuurbladen en is hij rechter-plaatsvervanger.

Cursusmateriaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.