Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 28 september 2017
 • 28 september en 10 oktober 2017
Tijden:
 • 09.30 uur - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 495 ex btw of € 795 ex btw (zie verder omschrijving)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus met facultatieve terugkommiddag

Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld


Een verdieping en actualisering van uw kennis
 • Btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties
 • In twee dagen volledig op de hoogte
 • Met veel praktijkvoorbeelden
 • Actuele ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie
 • Direct toepasbaar in uw praktijk


Inleiding

Bij de verkoop en verhuur van vastgoed komen btw en / of overdrachtsbelasting aan de orde. Zo is de vraag of de overdracht van een onroerende zaak wel of niet is belast met btw. En wat de mogelijkheden zijn om hierin te sturen. Daaraan gekoppeld is de vraag welke gevolgen een dergelijke transactie heeft voor de overdrachtsbelasting. Maar ook bij de vestiging van zakelijke rechten op onroerende zaken en bij verhuur ervan spelen deze vragen een belangrijk rol. 

Inhoud en resultaat

Uiteraard geven wij tijdens deze cursus antwoord op bovenstaande vragen. Wij combineren de theorie met de praktijk zodat u er ook echt iets aan heeft. Naast deze onderwerpen komen tijdens de eerste cursusdag ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de aftrek en herziening van btw, btw-heffing bij servicekosten en leegstand, et cetera. Een uitgebreid overzicht van de onderwerpen staat in het programma.

De theorie van de eerste cursusdag kunt u direct in de praktijk gebruiken. Op de eerste cursusdag wordt u een casusopdracht uitgereikt die op de tweede cursusmiddag* wordt besproken. Daarnaast biedt deze middag de mogelijkheid om praktijkcasussen nader te bespreken en de diepte in te gaan. Hiervoor kan elke deelnemers een eigen casus aanleveren.

Na de cursus bent u in staat om:

 • De relevante gevolgen voor de btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties te benoemen;
 • Te sturen op fiscale optimalisatie van vastgoedtransacties;
 • Te signaleren wanneer btw en / of overdrachtsbelasting een rol kan spelen en hierop actief in te spelen;
 • De btw-positie van uw (vastgoed)onderneming vast te stellen.
* Deze middag is facultatief.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben of krijgen met vastgoed. Dit kunnen zijn:

 • Makelaars, rentmeesters, taxateurs; en
 • Projectleiders of medewerkers van het grondbedrijf bij overheden
 • Beleggers en ontwikkelaars

Voorkennis is niet nodig.


Programma

Dag 1 zal plaatsvinden op donderdag 28 september 2017 van 09.30-16.30 uur. De facultatieve terugkommiddag is op dinsdag 10 oktober 2017 van 13.30-17.00 uur.

DAG 1

Btw in vogelvlucht

 • Om het btw-systeem te begrijpen

Btw bij vastgoedtransacties

 • Nieuwbouw
 • Bestaande bouw
 • Grond / bouwterrein
 • Optie voor btw-belaste levering
 • Sloopwerkzaamheden

Sloop-, koop- en aannemingsovereenkomsten

 • Hoe het werkt
 • Actuele ontwikkelingen

Verhuur van vastgoed

 • Verhuur
 • Servicekosten

Aftrek van btw op kosten en investeringen

 • Directe kosten
 • Algemene kosten (pro rata)
 • Leegstand

Herziening van btw(-aftrek)


Overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties

 • Juridische en economische eigendomsverkrijging
 • Samenloopvrijstelling btw en ovb
 • Overige vrijstellingen
 • Strafheffing overdrachtsbelasting

Levering openbare voorzieningen en infrastructuur

Uitleg casusopdracht dag 2

 

DAG 2 (facultatief)

Herhaling theorie dag 1 

Bespreken casusopdracht
Op dag 1 ontvangt u een casus die u in uw eigen tijd kunt maken. In de periode tussen dag 1 en 2 is er de mogelijkheid om de docent per e-mail vragen te stellen over de casus.


Verdieping van de kennis van dag 1 aan de hand van praktijkcasussen


Docent

Mr. Jayant Rakhan, btw-adviseur voor de vastgoedsector. Jayant is de btw-partner bij accountant- en belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk en adviseert vanuit die rol klanten op het brede gebied van vastgoed. Jayant heeft inmiddels 20 jaar ervaring in de vastgoedfiscaliteit en heeft in die tijd al vele trainingen gegeven. Daarnaast schrijft hij ook regelmatig artikelen in vakliteratuurbladen en is hij rechter-plaatsvervanger.


Prijs

Indien u alleen dag 1 volgt betaalt u € 495 (inclusief lunch).
Wanneer u ook bij de terugkommiddag wilt zijn betaalt u in totaal € 795. Beide prijzen zijn exclusief BTW.

Cursusmateriaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 of 9 (indien u de facultatieve middag volgt) studie-uren rekenen.