Actualiteiten Appartementsrechten en VVE’s | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 495 (ex. btw / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Actualiteiten Appartementsrechten en VVE’s


 • De belangrijkste facetten van het VvE-recht
 • Hoe om te gaan met gebruik in strijd met de splitsingsakte?
 • Het gebruik van een woning anders dan bestemming "wonen", zoals Air-BnB.
 • Aan de hand van een handige leidraad/stappenplan zult u wordt begeleid voor uw huidige en toekomstige VvE-opdrachten
 • Voorbeeldcasussen uit de praktijk gebaseerd op de meest recente jurisprudentie

Inleiding

De wereld van de VvE is volop in beweging. Dagelijks hebben we er mee te maken. Als appartementseigenaar, maar ook als vastgoedprofessional. Keer op keer blijkt het bij velen dat het een absolute noodzaak is alle facetten van het VvE-recht te kennen om een weg te banen door de inhoud van de Modelregelementen en VvE-perikelen zoals Air-BNB.

In deze cursus zullen de belangrijkste facetten van het VvE-recht aan de orde komen, afgewisseld met voorbeeldcasussen uit de praktijk gebaseerd op de meest recente jurisprudentie.

Aan de hand van een handige leidraad/stappenplan zult u wordt begeleid voor uw huidige en toekomstige VvE-opdrachten en de gebruikelijke perikelen bij VvE’s.

Inhoud en resultaat

In deze cursus krijgt u een inleiding in het VvE-recht, waarbij op punten de verdieping wordt gezocht en gevonden. Eerst wordt begonnen met waar de VvE nu eigenlijk voor staat om vervolgens alle facetten van het VvE-recht na te lopen, waaronder die met betrekking tot de besluitvorming binnen de VvE en de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan.

In de cursus zullen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

 • Wat is een appartementsrecht?
 • Hoe dient de splitsingsakte te worden uitgelegd?
 • Hoe dient een VvE-vergadering te verlopen?
 • Hoe komt een besluit tot stand?
 • Waneer is er sprake van een rechtsgeldig/vernietigbaar/nietig besluit?
 • Hoe om te gaan met gebruik in strijd met de splitsingsakte?
 • Wanneer zet ik nu welk instrument (boete, etc.) in bij een overtreding?
 • Wat is de belangrijkste actuele jurisprudentie?
 • Welke ontwikkelingen komen er nog aan?
Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van (basis)kennis op het gebied van de VvE-regelgeving. Er wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de juridische aspecten van de besluitvorming en zodra wenselijk wordt de verdieping gezocht. Hierbij zal veel gewerkt worden met praktijkvoorbeelden.

Het is een praktische cursus voor vastgoedprofessionals die betrokken zijn op het gebied van VvE’s en die ingeleid willen worden in de hoofdlijnen van het VvE-recht doch ook willen worden bijgesproken over alle actualiteiten.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor vastgoedprofessionals die in hun praktijk met VvE´s te maken hebben, waaronder:
 • VvE-beheerders
 • Makelaars
 • Juristen
 • Vastgoedmedewerkers
Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam bij Beheerkantoren, Gemeenten, Makelaarskantoren, Adviesbureaus of bij Rechtsbijstandsverzekeraars.

Programma

1. Inleiding in het appartementsrecht

 • Wat is een appartementsrecht?
 • Wat kan worden gesplitst in appartementsrechten?
 • Belangen behartigen van de gezamenlijke eigenaren
 • Doelomschrijving in de statuten

2. De splitsingsakte (uitleggen en wijzigen)

 • De onderdelen / inhoud van de splitsingsakte
 • De hiërarchie tussen wet, akte en besluit
 • De regelingen in het splitsingsreglement, de Modelreglementen
 • Wijziging van de akte

3: De VvE-vergadering

 • De oproeping, de agenda en nagekomen punten
 • Volmachten
 • Het quorum
 • De eerste en de tweede vergadering
4: Besluitvorming (nietigheid en vernietigbaarheid)
 • Het tot stand komen en de inhoud van een besluit
 • Stemrecht en stemprocedures
 • Vernietigbaarheid
 • Nietigheid

5: Het bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid

 • Taken en bevoegdheden van bestuurders
 • Behoorlijk bestuur

6: Aansprakelijkheid in en rondom het gebouw

 • Onrechtmatige daad
 • Gebrek in de opstal
 • Vrijwilligers en werknemers (van de VvE)
 • De Wet Arbeid Vreemdelingen

7. Op-, aan, onderbouw en verbouw

 • Verbouwen in het privégedeelte
 • Veranderingen aan de gemeenschappelijke gedeelten
 • Toestemmingsvereiste
 • Vordering tot verwijdering
 • Het civiele recht versus het bestuursrecht

8. Ingebruikgeving gemeenschappelijke gedeelten

 • Gemeenschappelijke- en privégedeelten
 • Het medegebruiksrecht van alle eigenaren
 • Exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke gedeelten
 • Dakterrassen, bergingen, parkeerplekken, antennes etc.
9. Prive-gebruik i.s.m. splitsingsakte
 • Gebruik anders dan bestemming “wonen”, zoals Air-BnB etc.
 • Verjaring van met de splitsingsakte strijdig gebruik

Docent

Th.C. (Michel) Visser (Fisherman Advocaten) is inmiddels meer dan 10 jaar advocaat en staat bekend als pragmatisch. Michel begeleidt bedrijven en vermogende particulieren bij hun (vastgoed)projecten en hun contractuele vraagstukken. Hij is gespecialiseerd in de exploitatie van commercieel vastgoed, het huurrecht en het VvE-recht. Daarnaast heeft hij een uitgebreide procespraktijk.

Naast advocaat is Michel ook universitair docent aan verschillende universiteiten en enkele andere juridische organistaties waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Leiden op het gebied van het VvE-recht, huurrecht en het beslag-en executierecht. Verder publiceert Michel met regelmaat over het huurrecht en het VvE-recht.Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.

Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.